Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 18/2022

BAO:s årsmöte 2022

Publicerat den 30 maj 2022

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation hade årsmöte den 24 maj. På det efterföljande sommarminglet avtackades tidigare vd Gunilla Grenö.

Vid Bankinstitutens Arbetsgivareorganisations årsmöte den 24 maj valdes en delvis ny styrelse. Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen, och Robert Celsing, Head of Group Human Resources, SEB, valdes som nya ledamöter. BAO tackar tidigare vice ordförande Jeanette Almberg, SEB, och Elisabeth Fallberg, Bankgirot, som lämnade styrelsen i samband med årsmötet. Elisabeth tackas även för ett mångårigt arbete i Centrala Jämställdhets- och mångfaldskommittén.

BAO:s styrelse

BAOs styrelse efter årsmötet. Övre raden från vänster Carina Strand, Swedbank och vice ordförande i BAOs styrelse, Elisabeth Stejmar, Danske Bank, Magnus Ericson, Handelsbanken, Torbjörn Rydström, Nordea och Robert Celsing, SEB. Nedre raden från vänster, Mikael Bohman, Sparbanken Västra Mälardalen och ordförande i BAOs styrelse samt Hanna Byström, vd BAO. På fotot saknas Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen.

— BAO samarbetar redan idag med Svenska Bankföreningen i branschfrågor men samarbetet mellan organisationer i bank- och finansbranschen stärks då Svenska Bankföreningens vd Hans Lindberg kliver in i BAOs styrelse säger Mikael Bohman, styrelseordförande för BAO.

— Vi har ett delvis nytt arbetsliv efter pandemin vilket ställer nya krav på branschen och också BAO. Tillsammans med den nya styrelsen har vi goda förutsättningar att fortsätta vårt arbete med att stärka förutsättningarna för bank- och finansbranschen i sin arbetsgivarroll säger Hanna Byström, vd för BAO.

Förutom de stadgeenliga punkterna beslutade årsmötet även om stadgeändring och avgiftshöjning. Stadgeändringen innebär att det kommer att vara stadgeenligt för BAO att kan kalla till årsmöten elektroniskt. Avgiftshöjningen rör den fasta grundavgiften som blir 15 000 kr per delägare och år från den 1 januari 2023. Den procentuella avgiften höjs inte och är även fortsatt 0,07 procent av årslönesumman.

Efter årsmötet anordnades ett sommarmingel som årsmötesdeltagarna var inbjudna till. Även inbjudna gäster från bland annat Finansförbundet, Akavia och FAO deltog i sommarminglet och den formella avtackningen av BAO:s tidigare vd Gunilla Grenö.

Sommarmingel 2022

Årsmötesdeltagare och inbjudna gäster bjöds på en eftermiddag med strålande sol och trevliga samtal.

I ordförande Mikael Bohmans tacktal till Gunilla Grenö framhölls särskilt hennes arbete med att skapa goda relationer med fackliga parter. Under Gunillas 15 år på BAO togs många kliv i avtalsutvecklingen exempelvis genom det sifferlösa tillsvidareavtalet, BTP1-avtalet och senare även den förstärka pensionen. Gunilla Grenö och Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet, bjöd deltagarna på förhandlingsanekdoter från tiden innan tillsvidareavtalet kunde tecknas. Båda framhöll värdet av en god dialog mellan arbetsmarknadens parter.

Gunilla Grenö

Gunilla Grenö, BAO:s vd fram till den 9 januari 2022, avtackades på sommarminglet.

Ordinarie årsmöte år 2023 arrangeras den 24 maj 2023 klockan 14.00. Notera gärna datumet redan nu. Årsmötesdeltagarna kommer bjudas på sommarmingel direkt efter årsmötet enligt den nya traditionen som startades i år.


Publicerat den 30 maj 2022