Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 16/2024

Kajsa Eldin ny förhandlingschef på BAO

Publicerat den 11 juni 2024

BAO:s team av arbetsrättsjurister som är specialiserade på bank- och finansbranschens arbetsgivarfrågor växer i höst. Kajsa Eldin tillträder som ny förhandlingschef i september.

Bank- och finansbranschens arbetsrättsliga frågor är kärnan i BAO:s verksamhet. I det inryms den dagliga rådgivningen, utbildningar och ett omfattande förhandlingsarbete att förvalta och utveckla branschens kollektivavtal. BAO:s arbetsgivarservice fick ett mycket högt betyg (medel 9.52) från delägarna i den senaste delägarundersökningen. Förutom arbetsgivarservice samt löpande avtalsdialog med Finansförbundet och Saco om branschens tillsvidareavtal samlar BAO delägarnas representanter i många arbetsgrupper och kommittéer för att diskutera gemensamma arbetsgivarfrågor.

I höst antar BAO den första långsiktiga avtalsinriktningen för finansbranschen. I det arbetet, som inleddes med en delägarundersökning hösten 2023, blickar vi mot år 2030. Utgångspunkten i arbetet är att identifiera framtidens arbetslivsfrågor där delägarnas samarbete kan skapa värde för både branschens arbetsgivare och medarbetare.

Fem jurister ingår idag i BAO:s arbetsrättsliga team och teamet utökas nu med en jurist för att stärka erbjudandet till delägarna ytterligare. Teamet arbetar nära varandra samtidigt som samtliga jurister även har egna ansvars- och specialistområden. Det är en bra modell för en expertorganisation som teamet nu kommer att kunna utveckla vidare. Ansvarig för förhandlingsverksamheten är idag Hanna Byström, vd på BAO.

— Vi är mycket glada över att kunna välkomna Kajsa Eldin till BAO. Vi har ett fantastiskt team av arbetsrättsjurister idag. Genom att få in Kajsa, med bred erfarenhet från liknande roller i både arbetsgivarorganisationer och näringslivet, i verksamheten kommer vi att få förutsättningar att fokusera på förhandlingsområdet ytterligare, säger Hanna Byström.

Kajsa Eldin tillträder sitt nya uppdrag i september.

Kajsa Eldin tillträder sitt nya uppdrag i september.

— Jag ser mycket fram emot att lära känna en ny näringslivssektor. Det ska bli roligt att komma till en superproffsig arbetsgivarorganisation och få arbeta nära delägarna med deras viktiga arbetsgivarfrågor och kollektivavtal, säger Kajsa Eldin.

Kajsa Eldin, som närmast kommer från rollen som förhandlingschef för Innovationsföretagen hos Almega, tillträder sitt nya uppdrag på BAO den 9 s‌eptembe‌r.


Publicerat den 11 juni 2024