Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 12/2024

Höstens utbildningar

Publicerat den 14 maj 2024

I BAO:s uppdrag ingår utbildningar inom arbetsgivarorganisationens expertområden. Arbetsrätt och kollektivavtal handlar om omfattande och i viss mån även mycket komplexa regelverk varför aktuell information om tolkningar och tillämpning är centralt för arbetsgivare i vår bransch.

BAO:s utbildningar syftar till att ge en förståelse för regelverken i arbetsrätten och i kollektivavtal. Det ges även korta sammanfattningar och praktiska exempel för att tydliggöra tolkning och tillämpning.

Digital grundutbildning

Den digitala grundutbildningen består av två delar som är fristående från varandra. Vi rekommenderar att du går båda för den bästa introduktionen. BAO:s digitala utbildningar och webbinarier är kostnadsfria även under hösten 2024.

Höstens fysiska utbildningar hos BAO i Stockholm

Den mycket uppskattade pensionsutbildningen, som är en tvådagars utbildning, erbjuds även hösten 2024. Utbildningen genomförs i samarbete med Söderberg & Partners samt AFA som deltar som föreläsare tillsammans med BAO:s arbetsrättsjurister. Pensionsutbildningen är kostnadsfri då den finansieras med partsgemensamma medel.

Under hösten erbjuds även en fördjupningsutbildning som behandlar frågeställningar kring uppsägning på grund av personliga skäl, omplacering och rehabilitering. Föreläsningar varvas med praktiska exempel och grupparbeten där deltagarna ges möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte kring hur svåra situationer kan hanteras. Under utbildningen deltar också representant från Försäkringskassan.

Passa på att vidga ditt professionella nätverk på våra fysiska utbildningar! Här hittar du mer information om våra utbildningar och webbinarier:

Se utbildningar

Varmt välkommen med din anmälan!

Citat från tidigare deltagare på BAO:s utbildningar:

bao-utb-quotes.png

Publicerat den 14 maj 2024