Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 11/2024

Nominera till Annas Jämställdhets- och Mångfaldspris 2024

Publicerat den 14 maj 2024

Annas Jämställdhets- och Mångfaldspris instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. Priset delas årligen ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet.

Priset ska sätta fokus på goda exempel på aktiviteter för en ökad jämställdhet och/eller mångfald (könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

Arbetet sker hos BAO:s delägare* och syftar till att uppmärksamma och inspirera andra inom branschen. Aktiviteterna kan ha pågått en längre tid där ett positivt resultat kan uppvisas. Det kan också vara ett mer nytänkande initiativ, där resultat inte ännu kan påvisas.

Exempel på aktiviteter för ökad jämställdhet:

  • Insatser för ökad inkludering
  • Insatser för ökad jämställdhet och/eller mångfald bland chefer eller arbetsgrupper
  • Insatser för ökad integration
  • Insatser för att underlätta kombination av arbete och föräldraskap
  • Insatser mot stereotyper och fördomar
  • Insatser som lett till jämställda löner
  • Samhällspåverkande initiativ

Priset kan tilldelas enskild individ, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom BAO:s delägare*. Det är en stor fördel om arbetet har skett i nära samverkan mellan arbetsgivare och fackliga representanter.

* Med "BAO:s delägare" avses företag som är anslutna till Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation och som är bundna av kollektivavtal.


Nominera och motivera varför just din kandidat är en värdig vinnare. Tänk på att nomineringen ska innehålla en tydlig beskrivning av genomförd aktivitet eller genomfört initiativ och eventuellt resultat samt motivering till varför den/de nominerade är värd att vinna årets pris. Senast den 1 september 2024 behöver du skicka in din nominering.

Vinnaren kommer att offentliggöras på stora Mångfaldsdagen den 21 november. Save the date!

Nominera här

Om du vill titta närmare på de två senaste årens prisvinnare så hittar du både vinnare och motivering nedan.

Annas Jämställdhets- och Mångfaldspris, tidigare vinnare

2023

Annapriset 2023 tilldelades Sparbanken Skåne och Finansförbundets klubbstyrelse.
Läs mer här…

2022

Annapriset 2022 tilldelades Philip Erlandsson, chef Nordea Markets.
Läs mer här…

Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén

Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén, som bildats av BAO och Finansförbundet, har till uppgift att följa, främja och utvärdera jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom branschen samt informera och sprida kunskap kring jämställdhet och mångfald.

För mer information

Du kan också hitta mer information på www.bao.se eller www.finansforbundet.se


Publicerat den 14 maj 2024