Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 2020

Nyhetsbrev 11/2020
Allmänt om ändringar och beslut av regeringen med anledning av Coronaviruset

Med anledning av de beslut som fattas av regeringen för att hantera Coronavirusets spridning vill BAO lämna nedanstående allmänna information.

Nr 11 / 2020
Nyhetsbrev 10/2020
Ändring i reglerna om karensdag

Staten slopar karensdagen (karensavdraget) med anledning av Coronavirusets spridning.

Nr 10 / 2020
Nyhetsbrev 8/2020
Coronaviruset

BAO har i ett tidigare nyhetsbrev, 4/2020, övergripande informerat om arbetsrättsliga frågeställningar med anledning av det nya Coronaviruset. Med anledning av den senaste tidens utveckling i omvärlden med smittspridning i ett flertal länder bedömer Folkhälsomyndigheten att risken är hög för att fler personer upptäcks som smittade i Sverige. Sverige har hittills haft sju påvisade fall totalt.

Nr 8 / 2020
Nyhetsbrev 7/2020
Förberedande information om beräkning av kollektivgaranti 2020 enligt kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet

I detta nyhetsbrev finns förberedande information om avstämning av den kollektivgaranti som ska ske den 30 september 2020 enligt kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet.

Nr 7 / 2020
Nyhetsbrev 5/2020
Skattepliktiga och skattefria förmåner 2020

BAO har gjort en sammanställning av skattepliktiga respektive skattefria förmåner för 2020. Sammanställningen är omfattande och så gott som heltäckande. Den har sin grund i skatteverkets allmänna råd, meddelanden, föreskrifter, ställningstaganden och rättsfall.

Nr 5 / 2020
Nyhetsbrev 4/2020
Coronaviruset

Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s sammanställning den 3 februari har mer än 17 300 fall av det nya coronaviruset (2019-nCoV) diagnostiserats. De allra flesta fall har konstaterats i staden Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. I Sverige finns fram till idag ett påvisat fall.

Nr 4 / 2020
Nyhetsbrev 3/2020
Aktuella nyhetsbrev januari 2020

I detta nyhetsbrev publicerar vi en lista över de nyhetsbrev som innehåller aktuell information och som går att finna på BAO:s webbplats.

Nr 3 / 2020
Nyhetsbrev 2/2020
Ingen avdragsrätt för årsavgiften 2019 till BAO

Avgifter till arbetsgivarorganisationer är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen till den del de avser medel för konfliktändamål.

Nr 2 / 2020
Nyhetsbrev 1/2020
Kurs: "Kollektivavtal & arbetsrätt" (fåtal platser kvar)

Kursen, som äger rum i BAO:s lokaler i Stockholm den 17-19 mars, är i första hand avsedd för personalchefer och personalhandläggare och syftar till att genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten ge en möjlighet till fördjupade kunskaper om innehållet i tillämpliga kollektivavtal och lagar.

Nr 1 / 2020