Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 2020

Nyhetsbrev 21/2020
Kollektivavtalen med Hotell och Restaurangfacket och Fastighetsanställdas Förbund

Både kollektivavtalet med Hotell och Restaurangfacket (HRF) och kollektivavtalet med Fastighetsanställdas förbund (Fastighets) löper ut per den 31 maj 2020. Båda avtalen är uppsagda för omförhandling om nya kollektivavtal för tid efter 31 maj 2020.

Nr 21 / 2020
Nyhetsbrev 20/2020
Nominering till Annas jämställdhets- och mångfaldspris 2020

Annas jämställdhets- och mångfaldspris instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. Priset delas årligen ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet.

Nr 20 / 2020
Nyhetsbrev 19/2020
Fler bankanställda i Stockholm över tid

Sedan år 1993 har antalet bankanställda i Sverige minskat med ca 7800 personer (fast anställda med månadslön). Dock har antalet bankanställda i Stockholm under samma period ökat med drygt 5800 personer

Nr 19 / 2020
Nyhetsbrev 18/2020
Regeringen aviserar förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag

Regeringen meddelade den 7 maj 2020 att man avser att förstärka och förlänga flera av de ekonomiska åtgärder man tidigare presenterat för att lindra virusutbrottets konsekvenser. Regeringen avser bland annat att förlänga och höja ersättningen för den första sjukdagen samt förlänga statens ansvar för företagens sjuklönekostnader under de första 14 dagarna. Även det slopade kravet på läkarintyg förlängs ytterligare.

Nr 18 / 2020
Nyhetsbrev 17/2020
Utvidgade möjligheter till tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

Regeringen beslutade idag om en ny förordning som reglerar rätten till tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19. Denna rätt till tillfällig föräldrapenning medför en utökad rätt till föräldraledighet.

Nr 17 / 2020
Nyhetsbrev 16/2020
Beslut om extra ändringsbudget för 2020 — Åtgärder med anledning av coronaviruset

Regeringen lämnade den 19 mars 2020 följande proposition till Riksdagen för beslut, prop. (2019/20:132), "Extra ändringsbudget — Åtgärder med anledning av coronaviruset". Propositionen innehåller förslag till åtgärder för att dämpa effekterna i samhället av det nya coronaviruset. BAO har i nyhetsbrev 13/2020 kommenterat de förslag till beslut som påverkar arbetsrättens område.

Nr 16 / 2020
Nyhetsbrev 15/2020
Löneökningar i branschen från flera perspektiv

De löneökningstal som varje år beräknas för branschen som avser identiska individer är ett löneökningstal som används inom många branscher och visar på vilken genomsnittlig löneökning de individer har haft som är anställda i branschen både nuvarande år och föregående år.

Nr 15 / 2020
Nyhetsbrev 14/2020
Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

För att hindra smittspridning av virussjukdomen COVID-19 kan regeringen eller huvudman komma att fatta beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Om ett sådan beslut fattas kan barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas barnomsorg så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

Nr 14 / 2020
Nyhetsbrev 13/2020
Extra ändringsbudget - Åtgärder med anledning av coronaviruset Prop. 2019/20:132

Regeringen lämnade igår förslag till en rad åtgärder för att omhänderta effekterna i samhället av spridningen av det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen COVID-19.

Nr 13 / 2020
Nyhetsbrev 12/2020
Coronaviruset - frågor & svar, nyhetsbrev och länkar

BAO får nu många frågor med anledning av Coronaviruset. Vi har därför lagt in en ny information med “frågor och svar” på vår hemsida som vi löpande uppdaterar rörande dessa frågor.

Nr 12 / 2020