Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 2020

Nyhetsbrev 31/2020
Nationaldagen - förändrad reglering i kollektivavtalen med Finansförbundet och Saco    

Från den 1 januari 2021 förändras reglerna för medarbetares rätt till tjänstledighet med lön de år nationaldagen infaller på en lördag eller söndag.

Nr 31 / 2020
Nyhetsbrev 30/2020
Översättningar av kommentarer

Tre av BAOs avtalskommentarer, Anställning, Anställnings upphörande och Arbetstid, finns nu översatta till engelska.

Nr 30 / 2020
Nyhetsbrev 29/2020
Regeringen aviserar förlängda åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av Coronaviruset    

Regeringens meddelade den 6 september följande åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och avser förlängning av tidigare beslut på respektive område nedan och gäller t o m 31 december 2020.

Nr 29 / 2020
Nyhetsbrev 28/2020
Frukostmöten blir informationsmöte

Med anledning av rådande situation med Coronapandemin kommer vi att förändra upplägget och sättet att genomföra våra frukostmöten i december 2020.

Nr 28 / 2020
Nyhetsbrev 27/2020
Marknadslöner i Sverige 2019

BAO har tagit fram en tabellrapport som syftar till att vara en utblick i riket över löneläget för ett flertal av de yrken som förekommer inom BAO-sektorn.

Nr 27 / 2020
Nyhetsbrev 26/2020
Andelen akademiker ökar

BAO har för år 2015 och 2019 särskilt studerat utbildningsbakgrunden bland de anställda i branschen genom att inhämta utbildningsdata från SCB.

Nr 26 / 2020
Nyhetsbrev 25/2020
Liknande rättigheter för utstationerade och inhemska arbetstagare

Regeringen föreslog ändringar i de villkor som ska gälla när arbetstagare tillfälligt arbetar i ett annat land inom ramen för en gränsöverskridande tjänsteutövning. Syftet är att så kallade utstationerade arbetstagare och utstationerade uthyrda arbetstagare ska få mer liknande rättigheter som andra arbetstagare i landet.

Nr 25 / 2020
Nyhetsbrev 24/2020
Finansbranschens stora mångfaldsdag 2020 blir digital

Under rådande omständigheter med coronaviruset har BAO:s och Finansförbundets centrala jämställdhets- och mångfalds kommitté beslutat att arrangera Finansbranschens stora mångfaldsdag 2020 som ett webbinarium. Mångfaldsdagen kommer att genomföras som en halvdag denna gång med förhoppning att ge både inspiration och kompetensutveckling.

Nr 24 / 2020
Nyhetsbrev 23/2020
Det nya arbetslivet – COVID-19 och corporate mindfulness

Under rådande omständigheter med coronaviruset har BAO:s och Finansförbundets centrala arbetsmiljökommitté valt att denna höst bjuda in till ett webbinarium istället för anordna ett fysiskt seminarium. Vi avser att återkomma med ett fysiskt seminarium till våren 2021.

Nr 23 / 2020
Nyhetsbrev 22/2020
Höstens kurser på BAO

Med anledning av rådande situation med Coronapandemin kommer vi att ställa om upplägget på vårt kursutbud.

Nr 22 / 2020