Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 2020

Nyhetsbrev 41/2020
Ny föreskrift om Arbetsanpassning från Arbetsmiljöverket

Den 1 december 2020 fattade Arbetsmiljöverket beslut om nya föreskrifter om arbetsanpassning (AFS 2020:5). Föreskrifterna träder i kraft 1 juni 2021 och ersätter i och med det föreskrifterna Arbetsanpassning och Rehabilitering (AFS 1994:1).

Nr 41 / 2020
Nyhetsbrev 40/2020
Ändrade belopp i kollektivavtalen från 1 januari 2021

Från och med den 1 januari 2021 höjs vissa belopp i kollektivavtalen med Finansförbundet och Saco.

Nr 40 / 2020
Nyhetsbrev 39/2020
Kurser på BAO våren 2021

Med anledning av rådande situation med Coronapandemin kommer BAOs kurser att vara digitala under våren 2021.

Nr 39 / 2020
Nyhetsbrev 38/2020
Pensionstillägg 2021

BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet respektive Saco om att rekommendera pensionsinrättningarna på bankområdet att räkna upp pensionstillägget till BTP-planens pensionärer och fribreven med 0,39 % från och med 1 januari 2021.

Nr 38 / 2020
Nyhetsbrev 37/2020
Underlag för beräkning av kollektivgaranti 2020 i kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet    

2020 års statistikinsamling är nu klar och aktuella värden för att stämma av kollektivavtalets kollektivgaranti har fastställts.

Nr 37 / 2020
Nyhetsbrev 36/2020
En förstärkt avsättning till tjänstepensionen inom ramen för BTP-planen (BTP1 och BTP2)     

BAO, Finansförbundet och Saco har enats om att stärka avsättningen till tjänstepensionen inom BTP-planen. Den förstärkta pensionsavsättningen finansieras genom en växling av semesterlönetillägget till en högre pensionspremie.

Nr 36 / 2020
Nyhetsbrev 35/2020
Lönenivåutvecklingen för bankområdet 2019-2020

Lönenivåutvecklingen för perioden 2019-10-01 - 2020-10-01 är nu beräknad dels utifrån identiska individer och dels enligt en standardiserad beräkningsmetod, SÅY samt identiska individer med samma arbetsgivare och samma BESTA-kod.

Nr 35 / 2020
Nyhetsbrev 34/2020
Årets vinnare av Annas jämställdhets- och mångfaldspris utsedd

Centrala jämställdhets- och mångfaldskomittén har beslutat att 2020 års pris till minne av Anna Persson-Collert ska tilldelas SEB för initiativet Financial Equality.

Nr 34 / 2020
Nyhetsbrev 33/2020
Basbelopp, bankdagar och arbetstimmar 2021

I detta nyhetsbrev har vi sammanställt de basbelopp, bankdagar och arbetstimmar som gäller under 2021.

Nr 33 / 2020
Nyhetsbrev 32/2020
Ny vägledning från Datainspektionen

Datainspektionen publicerade den 5 oktober 2020 en ny och uppdaterad information som riktas till arbetsgivare.

Nr 32 / 2020