Välkommen! Klicka här för att återställa ditt lösenord.

Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Nyhetsbrev 2019

Nyhetsbrev 31/2019
Ändringar i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) samt i Socialförsäkringsbalken (2010:110) från den 1 januari 2020 

BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet och Saco om anpassning av kollektivavtalen till de nya reglerna i LAS från den 1 januari 2020.

Nr 31 / 2019
Nyhetsbrev 30/2019
BAO bjuder in till ett frukostseminarium rörande Dataskyddsförordningen

Under morgonen guidar vi er genom de viktigaste bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. Syftet med seminariet är att ni ska erhålla den baskunskap som krävs för att kunna arbeta praktiskt med dataskyddsfrågor ur ett arbetsgivarperspektiv.

Nr 30 / 2019
Nyhetsbrev 29/2019
Kurs om lönesamtalet

Den 11 februari 2020 anordnar BAO en kurs om hur man genomför ett lönesamtal.

Nr 29 / 2019
Nyhetsbrev 28/2019
Kurs "Kollektivavtalsregler – en introduktion"

Den 6 februari 2020 anordnar BAO en kurs riktad till linjechefer med syfte att ge en översiktlig introduktion till arbetsrätten och kollektivavtalsreglerna på bankområdet.

Nr 28 / 2019
Nyhetsbrev 27/2019
Ändrade belopp i kollektivavtalen från 1 januari 2020

Från och med den 1 januari 2020 höjs vissa belopp i kollektivavtalen med Finansförbundet och Saco.

Nr 27 / 2019
Nyhetsbrev 26/2019
Lönenivåutvecklingen för bankområdet 2018-2019

Lönenivåutvecklingen för perioden 2018-10-01 — 2019-10-01 är nu beräknad dels utifrån identiska individer och dels enligt en standardiserad beräkningsmetod, SÅY samt identiska individer med samma arbetsgivare och samma BESTA-kod.

Nr 26 / 2019
Nyhetsbrev 25/2019
Finansförbundets fackliga utbildning 2020

Här lämnar vi nedan en redogörelse för Finansförbundets kommande utbildningsverksamhet med uppgift om deltagaren har rätt till ledighet med bibehållen lön eller inte.

Nr 25 / 2019
Nyhetsbrev 24/2019
Pensionstillägg 2020

BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet respektive Saco om att rekommendera pensionsinrättningarna på bankområdet att räkna upp pensionstillägget till BTP-planens pensionärer och fribreven med 1,45 % från och med 1 januari 2020.

Nr 24 / 2019
Nyhetsbrev 23/2019
BAO:s kurser och konferenser 2020

För er planering översänder vi en förteckning över de kurser och konferenser vi för närvarande planerar att genomföra under 2020. Ytterligare kurser och konferenser kan tillkomma under året.

Nr 23 / 2019
Nyhetsbrev 22/2019
Verktyg för framtagning av BESTA-koder

BAO och Finansförbundet har gemensamt för bankområdet utvecklat tillämpning av befattningsgruppering för statistik (BESTA) - ett system som byggs upp av arbetsuppgifternas inriktning och svårighetsgrad.

Nr 22 / 2019