Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Årets nyhetsbrev

2022-02-03
Med anledning av coronapandemin har regeringen förlängt vissa åtgärder samt återinfört vissa ersättningar

I detta nyhetsbrev redogörs kortfattat för dessa förändringar.

Nr 6 / 2022

2022-01-11
Påminnelse om utbildningar under våren

BAO vill härmed påminna om att ta tillfället i akt och anmäla sig till kurserna som ges under våren.

Nr 5 / 2022

2022-01-11
Samverkan — ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet

BAO:s och Finansförbundets centrala arbetsmiljökommitté bjuder in till ett webbinarium om samverkan med arbetsmiljöexperten — Maria Steinberg

Nr 4 / 2022

2022-01-11
Ingen avdragsrätt för årsavgiften 2021 till BAO

Avgifter till arbetsgivarorganisationer är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen till den del de avser medel för konfliktändamål.

Nr 3 / 2022

2022-01-11
Ny VD för BAO

Som tidigare informerats om tillträder Hanna Byström som VD för BAO i januari 2022.

Nr 2 / 2022

2022-01-10
Aktuella nyhetsbrev, januari 2022

I detta nyhetsbrev publicerar vi en lista över de nyhetsbrev som innehåller aktuell information och som går att finna på BAO:s webbplats.

Nr 1 / 2022