Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Årets nyhetsbrev

2024-04-15
Avdragsrätt för avgiften 2023 till BAO

Avgifter till arbetsgivarorganisationer är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen till den del de avser medel för konfliktändamål.

Nr 8 / 2024

2024-03-22
Verksamhetsåret 2023 och BAOs årsmöte 2024

Det är snart dags att sammanfatta och avsluta verksamhetsåret 2023 med ett årsmöte. Ta del av en kort film om verksamheten år 2023 och en sammanfattning av höstens delägarundersökning.

Nr 7 / 2024

2024-03-22
Den årliga uppföljningen av det relativa löneläget mellan kvinnor och män

Styrgruppen för Lika Lön, vars uppgift är att samordna arbetet kring Lika Lön på central nivå och stödja de lokala parternas arbete, kan härmed presentera 2023 års granskning av det relativa löneläget mellan kvinnor och män.

Nr 6 / 2024

2024-03-04
Checklista inför avslutande av Lika lön-arbete i projektform

Flertalet delägare i BAO har informerat att de är klara, eller börjar bli klara, med Lika lön-arbetet i projektform. BAOs och Finansförbundets partsgemensamma styrgrupp har därför tagit fram en checklista för de lokala parterna inför slutredovisning av arbetet i projektform.

Nr 5 / 2024

2024-03-04
Jämställdhetsstatistik för bank- och finansbranschen 2023

I jämställdhetsstatistiken från 2023 framgår att medianlönerna inom de fem största arbetsområdena är lägre för kvinnor än för män. Det framgår också att kvinnors lön uppgår till 95 % av männens, mätt på medianlön för heltidsanställda (jmf 2022: 94,9 %).

Nr 4 / 2024

2024-02-22
Förändrade regler i föräldraförsäkringen och föräldraledighetslagen

Från den 1 juli 2024 införs vissa förändringar av föräldraförsäkringen och därmed även föräldraledighetslagen. De förändringar som genomförs berör bland annat en förälders rätt att överlåta föräldrapenning till annan än förälder samt vilka som har rätt till ledighet enligt föräldraledighetslagen. Skälet till förändringarna är att göra föräldraförsäkringen flexiblare i syfte att tillgodose de olika behov av försäkringsersättning som föräldrar kan ha. Det införs även nya regler om dubbeldagar.

Nr 3 / 2024

2024-02-21
Webbinarium om ny skyldighet att erbjuda vissa konsulter anställning

Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium den 10 april kl 09.00—10.00 om arbetsrättsliga frågor som uppstår hos företag som anlitar kompetens.

Nr 2 / 2024

2024-01-30
Politisk strejk i Finland den 1 februari 2024

I Finland har fackförbunden varslat om omfattande politiska strejker runt om i landet i flertalet branscher nu på torsdag den 1 februari, med anledning av den finska regeringens planerade förändringar rörande bland annat regler på arbetsmarknaden. Detta omfattar även den finansiella sektorn. I bank- och finanssektorn i Sverige råder fredsplikt.

Nr 1 / 2024