Dölj meny

Translate

Translate the contents of this page by choosing a language below.

Årets nyhetsbrev

2022-06-15
Förstärkt pension

För er arbetsgivare som ännu inte växlat till en förstärkt avsättning till pensionen är den 1 januari 2023 sista möjliga datum.

Nr 26 / 2022

2022-06-14
Ändring i Arbetsmiljölagen med anledning av ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet

Det föreslås ske en förändring i arbetsmiljölagen, innebärande en ny paragraf, 2 kap. 1 a § med följande lydelse: Arbetsmiljön ska så långt som möjligt vara fri från våld och trakasserier. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022. Lagändringen är enbart ett förtydligande av vad som redan gäller.

Nr 25 / 2022

2022-06-14
BAO och Sveriges övriga oberoende arbetsgivarorganisationer bildar OAS

BAO och sex andra oberoende arbetsgivarorganisationer har ingått ett samarbetsavtal för att bli starkare tillsammans. Detta genom att organisationerna kan verka i gemensamma frågor och därigenom bli en tydligare röst på arbetsmarknaden.

Nr 24 / 2022

2022-06-09
Ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd införs

Riksdagen antog den 8 juni regeringens proposition 2021/22:176 Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Lagändringarna träder i kraft den 30 juni och de nya reglerna ska tillämpas för första gången den 1 oktober 2022.

Nr 23 / 2022

2022-06-09
Ett nytt omställningsstudiestöd införs

Riksdagen antog den 8 juni regeringens proposition 2021/22:176 Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Lagändringarna träder i kraft den 30 juni och de nya reglerna ska tillämpas för första gången den 1 oktober 2022.

Nr 22 / 2022

2022-06-09
Förändringar i Uthyrningslagen

Riksdagen antog den 8 juni regeringens proposition 2021/22:176 Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Lagändringarna träder i kraft den 30 juni och de nya reglerna ska tillämpas för första gången den 1 oktober 2022.

Nr 21 / 2022

2022-06-09
Förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS)

Riksdagen antog den 8 juni regeringens proposition 2021/22:176 Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Lagändringarna träder i kraft den 30 juni och de nya reglerna ska tillämpas för första gången den 1 oktober 2022.

Nr 20 / 2022

2022-06-03
Nya regler för arbetstillstånd

Den 1 juni började nya regler för arbetskraftsinvandring att gälla. Till det nya hör att det införs krav på anställningsavtal för att erhålla arbetstillstånd. Arbetsgivare blir också skyldiga att rapportera om anställningsvillkoren försämras.

Nr 19 / 2022

2022-05-30
BAO:s årsmöte 2022

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation hade årsmöte den 24 maj. På det efterföljande sommarminglet avtackades tidigare vd Gunilla Grenö.

Nr 18 / 2022

2022-05-13
Finansbranschens stora mångfaldsdag 2022

Finansbranschens stora mångfaldsdag som arrangeras av BAO:s och Finansförbundets jämställdhets- och mångfaldskommitté kommer att äga rum den 29 november 2022.

Nr 17 / 2022