Välkommen! Klicka här för att återställa ditt lösenord.

Aktuellt

Här samlar vi aktuell information och nyheter rörande arbetsgivarfrågor.


Statistik

Insamling av underlag för statistik

BAO samlar varje år in underlag för framtagning av statistik. Detta underlag ligger bland annat till grund för den med Finansförbundet gemensamma lönestatistiken.

Läs mer…
Coronaviruset

Information om coronaviruset

Med anledning av pandemin och beslut som fattas av regering och riksdag för att hantera Coronavirusets spridning vill BAO lämna denna allmänna information.

Läs mer…