BAO
×

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

- Ansök om tillträde
- Återställ lösenord.

×

Sök

 
 

Du är i
Utbildning

Utbildning

BAO erbjuder årligen ett antal kurser och seminarier som behandlar olika frågeställningar inom arbetsrättens område.

Utbildningarna riktar sig till olika målgrupper beroende på om man önskar få en mer översiktlig genomgång av gällande lagar och avtal eller om man önskar öka sin kunskap på en mer fördjupad nivå. Vi genomför också frukostmöten eller motsvarande för att informera om aktuella frågor.

BAO anordnar även företagsanpassade utbildningar för enskilda banker/företag. Ni är välkomna att kontakta BAOs kansli, så skräddarsyr vi utbildningar enligt Era behov.

Utbildningarna har olika nivåer:

Information
Avsedd att ge snabb, lättillgänglig information.

Översikt
Avsedd att ge en översiktlig bild av ämnena.

Fördjupning
Avsedd att ge fördjupade kunskaper inom ämnena.

Statistikskola

Vet du vad löneutveckling är egentligen? Varför finns det olika klassificeringssystem för befattningar? Vad är longitudinella data? Vill du lära dig mer om statistik och hur det används för att till exempel få bättre koll på löner?

Titta på vår statistikskola!


Kursprogram 2018

07 feb
Introduktion till Arbetsrätt och Arbetsledning


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2018-02-07

 

 2018-01-26

 

 09:00-17:00

 

 1 dag

 

 1200 kr


Kursbeskrivning

Denna kurs ger en introduktion till de grundläggande reglerna (lag och avtal) på bankområdet. Särskild fokus ges till arbetsgivarens arbetsledningsrätt och de arbetsrättsliga verktyg som står till buds. Kursen som genomförs under en dag, äger rum i BAOs lokaler i Stockholm.

Introduktion till Arbetsrätt och Arbetsledning är en utveckling av den tidigare kursen "Kollektivavtalsregler — en introduktion". Kursen kännetecknas av ett praktiskt angreppssätt och genom diskussioner och casebaserad inlärning behandlas chefens och arbetsgivarens roll i det dagliga arbetet.

Kursen riktar sig till linjechefer utan närmare erfarenhet av arbetsrättens regler och som genom att deltaga på kursen får praktiskt information om bland annat följande situationer:

Anställningens ingående

 • Vilka anställningsformer finns det?
 • Vad får man fråga om vid anställningsintervjun?
 • Vad händer om arbetssökande lämnar oriktiga uppgifter vid anställningsintervjun?
 • Vilka bakgrundskontroller får vidtas?
 • Får man villkora en anställning?

Chefens roll/arbetsledning

 • Vem representerar arbetsgivaren?
 • Rättigheter/skyldigheter som anställd
 • Vad får chefens agerande för betydelse arbetsrättsligt?

Diskriminering

 • Vad är diskriminering?
 • I vilka situationer aktualiseras diskriminering i praktiken?
 • Sexuella trakasserier – hur hantera, motverka, följa upp?
 • Religion på arbetsplatsen

Anställningens upphörande

 • Saklig grund för uppsägning
 • Skillnaderna mellan arbetsbrist och personliga skäl
 • Hur hantera misskötsamhet?
 • Vad gör man med lågpresterare?
 • När ska en varning tilldelas?
 • Omplaceringar

Arbetsmiljö och Rehab

 • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – var finns reglerna?
 • Hur ska medarbetares alkoholproblem hanteras?
 • Möjligheten till omplacering
 • Anställningsskyddet i rehabiliteringsfall

Arbetstid, semester, ledigheter

 • Vem bestämmer över schemaläggningen?
 • Får man som anställd ta semester när man vill?
 • Föräldraledighet - rättigheter och skyldigheter
 • Vilka ledigheter har företräde framför andra?

Kursavgiften är 1 200 kronor per deltagare. I avgiften ingår lunch.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras halv kursavgift (600 kr). Sker avbokning senare än en vecka innan kursstart debiteras full kursavgift (1200 kr).

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.13 feb
Kollektivavtal & arbetsrätt (3 dagar)


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2018-02-13

 

 2018-01-31

 

 09:00-17:00

 

 3 dgr

 

 3600 kr


Kursbeskrivning

Kursen är i första hand avsedd för personalchefer och personalhandläggare och syftar till att genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten ge en möjlighet till fördjupade kunskaper om innehållet i tillämpliga kollektivavtal och lagar.

Notera att under dag tre erbjuds individuell valmöjlighet mellan följande ämnen: Traktamente/Förmåner eller Medbestämmande/Facklig förtroendeman.

Kursavgiften är 3 600 kronor per deltagare. I avgiften ingår tre luncher och en middag. Därutöver tillkommer kostnaden för logi och resor.

Kursprogram och dokumentation kommer att utdelas på plats vid kursstart.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras halv kursavgift (1800 kr). Sker avbokning senare än en vecka innan kursstart debiteras full kursavgift (3600 kr). Vid avbeställning förbehåller vi oss rätten att debitera eventuella avbokningskostnader för kost och logi.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.

13 mar
Trakasserier på arbetsplatsen (MALMÖ)


 

 Radisson SAS, Östergatan 10

 

 2018-03-13

 

 2018-02-27

 

 07:45-10:30

 

 1

 

 Gratis


Kursbeskrivning

BAO och Finansförbundet bjuder in till frukostseminarium där Jakob Broman, Kristina Heyman och Mikael Westrell, utifrån gällande regelverk, går igenom hur arbetsgivaren bäst hanterar trakasserisituationer. Ämnet och frågeställningarna är av allmängiltig karaktär men är högaktuella efter den senaste tidens #metoo-upprop.

Jakob Broman är arbetsrättsjurist vid BAO, Kristina Heyman ombudsman för jämställdhetsfrågor vid Finansförbundet och Mikael Westrell, leg psykoterapeut och VD för BrolinWestrell AB. Jakob, Kristina och Mikael kommer tillsammans att prata om vilka krav det arbetsrättsliga regelverket (Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen och AFS 2015:4) ställer på arbetsgivare och arbetstagare efter anmälningar/anklagelser om kränkande särbehandling, trakasserier samt om följande frågeställningar:

 • När måste en utredning initieras?
 • Finns det alternativ till en formell utredning?
 • Hur går en utredning till och hur ska den dokumenteras?
 • Ska utredning ske internt eller av extern part?
 • Hur hanteras anonyma anmälningar?
 • Vad kan man komma fram till med hjälp av en utredning och vilka åtgärdsförslag är möjliga?
 • Hur ser ledarskapets betydelse ut för att initiera en utredning, hur kan man erbjuda stöd till chef i samband med en utredning?


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Meddela gärna om du inte kommer.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.14 mar
Trakasserier på arbetsplatsen (GÖTEBORG)


 

 Radisson SAS, S:a Hamng 59

 

 2018-03-14

 

 2018-02-27

 

 07:45-10:30

 

 1

 

 Gratis


Kursbeskrivning

BAO och Finansförbundet bjuder in till frukostseminarium där Jakob Broman, Kristina Heyman och Mikael Westrell, utifrån gällande regelverk, går igenom hur arbetsgivaren bäst hanterar trakasserisituationer. Ämnet och frågeställningarna är av allmängiltig karaktär men är högaktuella efter den senaste tidens #metoo-upprop.

Jakob Broman är arbetsrättsjurist vid BAO, Kristina Heyman ombudsman för jämställdhetsfrågor vid Finansförbundet och Mikael Westrell, leg psykoterapeut och VD för BrolinWestrell AB. Jakob, Kristina och Mikael kommer tillsammans att prata om vilka krav det arbetsrättsliga regelverket (Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen och AFS 2015:4) ställer på arbetsgivare och arbetstagare efter anmälningar/anklagelser om kränkande särbehandling, trakasserier samt om följande frågeställningar:

 • När måste en utredning initieras?
 • Finns det alternativ till en formell utredning?
 • Hur går en utredning till och hur ska den dokumenteras?
 • Ska utredning ske internt eller av extern part?
 • Hur hanteras anonyma anmälningar?
 • Vad kan man komma fram till med hjälp av en utredning och vilka åtgärdsförslag är möjliga?
 • Hur ser ledarskapets betydelse ut för att initiera en utredning, hur kan man erbjuda stöd till chef i samband med en utredning?


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Meddela gärna om du inte kommer.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.15 mar
Trakasserier på arbetsplatsen (STOCKHOLM)


 

 Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6

 

 2018-03-15

 

 2018-02-27

 

 07:45-10:30

 

 1

 

 Gratis


Kursbeskrivning

BAO och Finansförbundet bjuder in till frukostseminarium där Jakob Broman, Kristina Heyman och Mikael Westrell, utifrån gällande regelverk, går igenom hur arbetsgivaren bäst hanterar trakasserisituationer. Ämnet och frågeställningarna är av allmängiltig karaktär men är högaktuella efter den senaste tidens #metoo-upprop.

Jakob Broman är arbetsrättsjurist vid BAO, Kristina Heyman ombudsman för jämställdhetsfrågor vid Finansförbundet och Mikael Westrell, leg psykoterapeut och VD för BrolinWestrell AB. Jakob, Kristina och Mikael kommer tillsammans att prata om vilka krav det arbetsrättsliga regelverket (Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen och AFS 2015:4) ställer på arbetsgivare och arbetstagare efter anmälningar/anklagelser om kränkande särbehandling, trakasserier samt om följande frågeställningar:

 • När måste en utredning initieras?
 • Finns det alternativ till en formell utredning?
 • Hur går en utredning till och hur ska den dokumenteras?
 • Ska utredning ske internt eller av extern part?
 • Hur hanteras anonyma anmälningar?
 • Vad kan man komma fram till med hjälp av en utredning och vilka åtgärdsförslag är möjliga?
 • Hur ser ledarskapets betydelse ut för att initiera en utredning, hur kan man erbjuda stöd till chef i samband med en utredning?


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Meddela gärna om du inte kommer.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.11 apr
Kurs om Lönesamtalet


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2018-04-11

 

 2018-03-11

 

 09.30-17.00

 

 1 dag

 

 2500 kr


Kursbeskrivning

Kursen som pågår under en dag äger rum i BAOs lokaler i Stockholm. Kursen är i första hand avsedd för linjechefer, men även personalchefer och personalhandläggare är välkomna.

Kursens innehåll

 • Hur genomför man ett lönesamtal?
 • Hur kan lönesamtalet göra verksamheten effektivare?
 • Hur bemöter man en medarbetare som är missnöjd med sin lön/löneutveckling?
 • Hur lyssnar Du ”aktivt” på Din medarbetare?
 • Hur undviker Du att lönesamtalet ”går snett”?
 • Är det någon skillnad mellan lönesamtal och planeringssamtal?

Lönesamtalet – viktig del i processen

Syftet med lönesamtalet är att

 • klargöra bankens/företagets lönepolitik och kriterier för den individuella lönesättningen
 • låta den enskilde medarbetaren beskriva sina arbetsuppgifter, sin arbetssituation och uppnådda resultat
 • sätta upp mål för den enskildes arbetsprestationer och utvärdera dessa
 • diskutera lönen i förhållande till arbetssituationen, arbetsuppgifter och uppnådda resultat
 • diskutera nya arbetsuppgifter, ansvarsområden och kompetensutveckling
 • försöka enas om lönen

Kursens mål

Du ska känna Dig förberedd och trygg i rollen som lönesättande chef.

Kursinformation

Kursavgiften är 2 500 kronor per deltagare. I avgiften ingår lunch. Besked om antagning skickas ut inom en vecka efter sista anmälningsdagen.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än tre veckor innan kursstart debiteras halv kursavgift (1250 kr). Sker avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras full kursavgift (2500 kr).

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.16 maj
Befattningsvärdering - BESTA


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2018-05-16

 

 2018-04-16

 

 09:00-15:30

 

 1 dag

 

 400 kr


Kursbeskrivning

BAO och Finansförbundet genomför en gemensam utbildning av befattningsvärderingssystemet BESTA för statistikredovisning.

BAO och Finansförbundet genomför en gemensam utbildning av befattningsvärderingssystemet BESTA för statistikredovisning.

Utbildningen riktar sig till representanter för både banken/företaget och de lokala fackliga företrädarna. Det är angeläget att båda parter deltar i utbildningen då de sedan gemensamt svarar för tillämpningen av BESTA lokalt.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Avbokning måste ske senast en vecka innan kursstart. I annat fall debiteras halva kursavgiften (200 kr).

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.11 sep
Kollektivavtal & arbetsrätt (3 dagar)


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2018-09-11

 

 2018-08-11

 

 09:00-17:00

 

 3 dgr

 

 3600 kr


Kursbeskrivning

Kursen är i första hand avsedd för personalchefer och personalhandläggare och syftar till att genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten ge en möjlighet till fördjupade kunskaper om innehållet i tillämpliga kollektivavtal och lagar.

Notera att under dag tre erbjuds individuell valmöjlighet mellan följande ämnen: Traktamente/Förmåner eller Medbestämmande/Facklig förtroendeman.

Kursavgiften är 3 600 kronor per deltagare. I avgiften ingår tre luncher och en middag. Därutöver tillkommer kostnaden för logi och resor.

Kursprogram och dokumentation kommer att utdelas på plats vid kursstart.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras halv kursavgift (1800 kr). Sker avbokning senare än en vecka innan kursstart debiteras full kursavgift (3600 kr). Vid avbeställning förbehåller vi oss rätten att debitera eventuella avbokningskostnader för kost och logi.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.

19 sep
Det svåra samtalet


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2018-09-19

 

 2018-08-19

 

 09:00-17:00

 

 1 dag

 

 2500 kr


Kursbeskrivning

Varje chef kommer förr eller senare i situationer där budskap skall ges som kan upplevas som svårt, exempelvis krav på ändrat beteende, samtal om misskötsel eller uppsägning.

Syftet med kursen är att ge kunskap och träning så att samtal som uppfattas som svåra lättare kan genomföras.

Exempel på frågeställningar som behandlas

 • Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som chef?
 • Vilka skyldigheter har medarbetaren?
 • Hur förbereder man sig inför ett svårt samtal?
 • Vad ska man tänka på under samtalet?
 • Hur bemöter och hanterar man medarbetarens reaktioner?

Kursens mål

Du ska känna dig förberedd och trygg i ett svårt samtal.

Kursinformation

Kursavgiften är 2 500 kronor per deltagare. I avgiften ingår lunch.

Besked om antagning skickas ut några dagar efter sista anmälningsdagen.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än tre veckor innan kursstart debiteras halv kursavgift (1 250 kr) Vid avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras hel avgift (2 500 kr).

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.03 okt
Introduktion till Arbetsrätt och Arbetsledning


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2018-10-03

 

 2018-09-03

 

 09:00-17:00

 

 1 dag

 

 1200 kr


Kursbeskrivning

Denna kurs ger en introduktion till de grundläggande reglerna (lag och avtal) på bankområdet. Särskild fokus ges till arbetsgivarens arbetsledningsrätt och de arbetsrättsliga verktyg som står till buds. Kursen som genomförs under en dag, äger rum i BAOs lokaler i Stockholm.

Introduktion till Arbetsrätt och Arbetsledning är en utveckling av den tidigare kursen "Kollektivavtalsregler — en introduktion". Kursen kännetecknas av ett praktiskt angreppssätt och genom diskussioner och casebaserad inlärning behandlas chefens och arbetsgivarens roll i det dagliga arbetet.

Kursen riktar sig till linjechefer utan närmare erfarenhet av arbetsrättens regler och som genom att deltaga på kursen får praktiskt information om bland annat följande situationer:

Anställningens ingående

 • Vilka anställningsformer finns det?
 • Vad får man fråga om vid anställningsintervjun?
 • Vad händer om arbetssökande lämnar oriktiga uppgifter vid anställningsintervjun?
 • Vilka bakgrundskontroller får vidtas?
 • Får man villkora en anställning?

Chefens roll/arbetsledning

 • Vem representerar arbetsgivaren?
 • Rättigheter/skyldigheter som anställd
 • Vad får chefens agerande för betydelse arbetsrättsligt?

Diskriminering

 • Vad är diskriminering?
 • I vilka situationer aktualiseras diskriminering i praktiken?
 • Sexuella trakasserier – hur hantera, motverka, följa upp?
 • Religion på arbetsplatsen

Anställningens upphörande

 • Saklig grund för uppsägning
 • Skillnaderna mellan arbetsbrist och personliga skäl
 • Hur hantera misskötsamhet?
 • Vad gör man med lågpresterare?
 • När ska en varning tilldelas?
 • Omplaceringar

Arbetsmiljö och Rehab

 • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – var finns reglerna?
 • Hur ska medarbetares alkoholproblem hanteras?
 • Möjligheten till omplacering
 • Anställningsskyddet i rehabiliteringsfall

Arbetstid, semester, ledigheter

 • Vem bestämmer över schemaläggningen?
 • Får man som anställd ta semester när man vill?
 • Föräldraledighet - rättigheter och skyldigheter
 • Vilka ledigheter har företräde framför andra?

Kursavgiften är 1 200 kronor per deltagare. I avgiften ingår lunch.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras halv kursavgift (600 kr). Sker avbokning senare än en vecka innan kursstart debiteras full kursavgift (1200 kr).

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.04 okt
Befattningsvärdering - BESTA


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2018-10-04

 

 2018-09-04

 

 09:00-15:30

 

 1 dag

 

 400 kr


Kursbeskrivning

BAO och Finansförbundet genomför en gemensam utbildning av befattningsvärderingssystemet BESTA för statistikredovisning.

BAO och Finansförbundet genomför en gemensam utbildning av befattningsvärderingssystemet BESTA för statistikredovisning.

Utbildningen riktar sig till representanter för både banken/företaget och de lokala fackliga företrädarna. Det är angeläget att båda parter deltar i utbildningen då de sedan gemensamt svarar för tillämpningen av BESTA lokalt.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Avbokning måste ske senast en vecka innan kursstart. I annat fall debiteras halva kursavgiften (200 kr).

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.17 okt
Pension och Försäkring


 

 Bomans Hotel, Trosa

 

 2018-10-17

 

 2018-09-17

 

 10:30-13:15

 

 3 dgr

 

 Gratis


Kursbeskrivning

BAO anordnar en grundkurs i pensions- och försäkringsfrågor på Bomans Hotel i Trosa. Kursen vänder sig i första hand till pensionsansvariga och pensionshandläggare i banken/företaget.

Även andra med yrkesmässig kontakt med och/eller intresse för pensionsfrågor är välkomna.

Kursen behandlar reglerna om:

 • allmän pension (inkomstpension, garantipension, tilläggspension, premiepension)
 • bankpension, BTP 1 och BTP 2
 • traditionell försäkring och fondförsäkring med anledning av placeringsvalen avseende BTP 1 och BTPK
 • efterlevandeskydd och tjänstegrupplivförsäkring
 • trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och grupparbeten. Kursledningen kommer från BAO samt externa företag.

Kursen är kostnadsfri vilket innebär att BAO svarar för deltagarnas helpensionskostnader på Bomans Hotel i Trosa (Östra Hamnplan, telefon: 0156-525 00) . Dessutom erbjuds kursdeltagarna fri bussresa tur och retur Stockholm-Trosa. Ange på anmälningsblanketten om Ni avser att åka med BAO-bussen. Övriga reskostnader svarar respektive kursdeltagare för.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än 13 september debiteras 1000 kr. Vid förhinder kan annan deltagare från företaget ta platsen utan avgift.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.
07 nov
Kurs om Lönesamtalet


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2018-11-07

 

 2018-10-07

 

 09.30-17.00

 

 1 dag

 

 2500 kr


Kursbeskrivning

Kursen som pågår under en dag äger rum i BAOs lokaler i Stockholm. Kursen är i första hand avsedd för linjechefer, men även personalchefer och personalhandläggare är välkomna.

Kursens innehåll

 • Hur genomför man ett lönesamtal?
 • Hur kan lönesamtalet göra verksamheten effektivare?
 • Hur bemöter man en medarbetare som är missnöjd med sin lön/löneutveckling?
 • Hur lyssnar Du ”aktivt” på Din medarbetare?
 • Hur undviker Du att lönesamtalet ”går snett”?
 • Är det någon skillnad mellan lönesamtal och planeringssamtal?

Lönesamtalet – viktig del i processen

Syftet med lönesamtalet är att

 • klargöra bankens/företagets lönepolitik och kriterier för den individuella lönesättningen
 • låta den enskilde medarbetaren beskriva sina arbetsuppgifter, sin arbetssituation och uppnådda resultat
 • sätta upp mål för den enskildes arbetsprestationer och utvärdera dessa
 • diskutera lönen i förhållande till arbetssituationen, arbetsuppgifter och uppnådda resultat
 • diskutera nya arbetsuppgifter, ansvarsområden och kompetensutveckling
 • försöka enas om lönen

Kursens mål

Du ska känna Dig förberedd och trygg i rollen som lönesättande chef.

Kursinformation

Kursavgiften är 2 500 kronor per deltagare. I avgiften ingår lunch. Besked om antagning skickas ut inom en vecka efter sista anmälningsdagen.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än tre veckor innan kursstart debiteras halv kursavgift (1250 kr). Sker avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras full kursavgift (2500 kr).

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.04 dec
Frukostmöte Malmö, 2018


 

 Radisson SAS, Östergatan 10

 

 2018-12-04

 

 2018-11-15

 

 07:45-10:30

 

 1 dag

 

 Gratis


Kursbeskrivning

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

Informationen syftar i första hand på att ge personer med intresse och behov av att hålla sig informerade om avtalsläget en möjlighet till uppdatering av de förändringar som skett och vilka förändringar som är att vänta i framtiden. Informationen avser aktuella frågor och nyheter i lagar och kollektivavtal.

Förutom möjligheten att ställa frågor under informationen, är det även avsatt tid för enskild rådgivning efter mötets avslutande fram till kl 12.00.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Meddela gärna om du inte kommer.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.05 dec
Frukostmöte Göteborg, 2018


 

 Radisson SAS, S:a Hamng 59

 

 2018-12-05

 

 2017-11-15

 

 07:45-10:30

 

 1 dag

 

 Gratis


Anmälningstiden har gått ut.

Kursbeskrivning

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

Informationen syftar i första hand på att ge personer med intresse och behov av att hålla sig informerade om avtalsläget en möjlighet till uppdatering av de förändringar som skett och vilka förändringar som är att vänta i framtiden. Informationen avser aktuella frågor och nyheter i lagar och kollektivavtal.

Förutom möjligheten att ställa frågor under informationen, är det även avsatt tid för enskild rådgivning efter mötets avslutande fram till kl 12.00.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Meddela gärna om du inte kommer.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

06 dec
Frukostmöte Stockholm, 2018


 

 Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6

 

 2018-12-06

 

 2018-11-15

 

 07:45-10:30

 

 1 dag

 

 Gratis


Kursbeskrivning

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

Informationen syftar i första hand på att ge personer med intresse och behov av att hålla sig informerade om avtalsläget en möjlighet till uppdatering av de förändringar som skett och vilka förändringar som är att vänta i framtiden. Informationen avser aktuella frågor och nyheter i lagar och kollektivavtal.

Förutom möjligheten att ställa frågor under informationen, är det även avsatt tid för enskild rådgivning efter mötets avslutande fram till kl 12.00.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Meddela gärna om du inte kommer.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.Kursmaterial

Här finns vårt kursmaterial samlat:

 • Kollektivavtal & arbetsrätt
  (3 dagar)

  Kursen är i första hand avsedd för personalchefer och personalhandläggare och syftar till att genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten ge en möjlighet till fördjupade kunskaper om innehållet i tillämpliga kollektivavtal och lagar.
 • Pension & Försäkring
  Kursen vänder sig i första hand till pensionsansvariga och pensionshandläggare i banken/företaget.