BAO
×

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

- Ansök om tillträde
- Återställ lösenord.

×

Sök

 
 

Du är i
Utbildning

Utbildning

BAO erbjuder årligen ett antal kurser och seminarier som behandlar olika frågeställningar inom arbetsrättens område.

Utbildningarna riktar sig till olika målgrupper beroende på om man önskar få en mer översiktlig genomgång av gällande lagar och avtal eller om man önskar öka sin kunskap på en mer fördjupad nivå. Vi genomför också frukostmöten eller motsvarande för att informera om aktuella frågor.

BAO anordnar även företagsanpassade utbildningar för enskilda banker/företag. Ni är välkomna att kontakta BAOs kansli, så skräddarsyr vi utbildningar enligt Era behov.

Utbildningarna har olika nivåer:

Information
Avsedd att ge snabb, lättillgänglig information.

Översikt
Avsedd att ge en översiktlig bild av ämnena.

Fördjupning
Avsedd att ge fördjupade kunskaper inom ämnena.

Statistikskola

Vet du vad löneutveckling är egentligen? Varför finns det olika klassificeringssystem för befattningar? Vad är longitudinella data? Vill du lära dig mer om statistik och hur det används för att till exempel få bättre koll på löner?

Titta på vår statistikskola!


Kursprogram 2016/2017

21 feb
Kollektivavtal & arbetsrätt (3 dagar)


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2017-02-21

 

 2017-02-06

 

 09:00-17:00

 

 3 dgr

 

 3600 kr


Anmälningstiden har gått ut.

Kursbeskrivning

Kursen är i första hand avsedd för personalchefer och personalhandläggare och syftar till att genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten ge en möjlighet till fördjupade kunskaper om innehållet i tillämpliga kollektivavtal och lagar.

Notera att under dag tre erbjuds individuell valmöjlighet mellan följande ämnen: Traktamente/Förmåner eller Medbestämmande/Facklig förtroendeman.

Kursavgiften är 3 600 kronor per deltagare. I avgiften ingår tre luncher och en middag. Därutöver tillkommer kostnaden för logi och resor.

Kursprogram och dokumentation kommer att utdelas på plats vid kursstart.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras halv kursavgift (1800 kr). Sker avbokning senare än en vecka innan kursstart debiteras full kursavgift (3600 kr). Vid avbeställning förbehåller vi oss rätten att debitera eventuella avbokningskostnader för kost och logi.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

07 mar
Kollektivavtalsregler - en introduktion


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2017-03-07

 

 2017-02-07

 

 09:00-17:00

 

 1 dag

 

 1200 kr


Anmälningstiden har gått ut.

Kursbeskrivning

Denna kurs ger en mycket översiktlig introduktion till kollektivavtalsreglerna på bankområdet. Kursen som genomförs under en dag, äger rum i BAOs lokaler i Stockholm. Besked om antagning till kursen, skickas ut några dagar efter sista anmälningsdagen.

Denna kurs ger en mycket översiktlig introduktion till kollektivavtalsreglerna på bankområdet. Kursen som genomförs under en dag, äger rum i BAOs lokaler i Stockholm. Besked om antagning till kursen, skickas ut några dagar efter sista anmälningsdagen.

Kursen riktar sig till linjechefer utan närmare erfarenhet av arbetsrättens regler och som genom att deltaga på kursen får en allmän information om lagar och avtalsregler beträffande anställning, anställnings upphörande, arbetstid, diskrimineringslagarna, ledighet, lönesystem, medbestämmande/facklig förtroendeman, semester, statistik och arbetsmiljö.

Kursavgiften är 1 200 kronor per deltagare. I avgiften ingår lunch.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras halv kursavgift (600 kr). Sker avbokning senare än en vecka innan kursstart debiteras full kursavgift (1200 kr).

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

22 mar
Det svåra samtalet


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2017-03-22

 

 2017-02-17

 

 09:00-17:00

 

 1 dag

 

 2500 kr


Anmälningstiden har gått ut.

Kursbeskrivning

Varje chef kommer förr eller senare i situationer där budskap skall ges som kan upplevas som svårt, exempelvis krav på ändrat beteende, samtal om misskötsel eller uppsägning.

Varje chef kommer förr eller senare i situationer där budskap skall ges som kan upplevas som svårt, exempelvis krav på ändrat beteende, samtal om misskötsel eller uppsägning.

Syftet med kursen är att ge kunskap och träning så att samtal som uppfattas som svåra lättare kan genomföras.

Besked om antagning skickas ut några dagar efter sista anmälningsdagen.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Vid avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras halv avgift.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

17 maj
Befattningsvärdering - BESTA


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2017-05-17

 

 2017-04-28

 

 09:00-15:00

 

 1 dag

 

 400 kr


Anmälningstiden har gått ut.

Kursbeskrivning

BAO och Finansförbundet genomför en gemensam utbildning av befattningsvärderingssystemet BESTA för statistikredovisning.

BAO och Finansförbundet genomför en gemensam utbildning av befattningsvärderingssystemet BESTA för statistikredovisning.

Utbildningen riktar sig till representanter för både banken/företaget och de lokala fackliga företrädarna. Det är angeläget att båda parter deltar i utbildningen då de sedan gemensamt svarar för tillämpningen av BESTA lokalt.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Avbokning måste ske senast en vecka innan kursstart. I annat fall debiteras halva kursavgiften (200 kr).

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

07 sep
Kurs om Lönesamtalet INSTÄLLD


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2017-09-07

 

 2017-08-24

 

 09.30-17.00

 

 1 dag

 

 2500 kr


Den här utbildningen är inställd.

Kursbeskrivning

Kursen som pågår under en dag äger rum i BAOs lokaler i Stockholm. Kursen är i första hand avsedd för linjechefer, men även personalchefer och personalhandläggare är välkomna.

Kursens innehåll

Hur genomför man ett lönesamtal?
Hur kan lönesamtalet göra verksamheten effektivare?
Hur bemöter man en medarbetare som är missnöjd med sin lön/löneutveckling?
Hur lyssnar Du ”aktivt” på Din medarbetare?
Hur undviker Du att lönesamtalet ”går snett”?
Är det någon skillnad mellan lönesamtal och planeringssamtal?

Lönesamtalet – viktig del i processen

Syftet med lönesamtalet är att

 • klargöra bankens/företagets lönepolitik och kriterier för den individuella lönesättningen
 • låta den enskilde medarbetaren beskriva sina arbetsuppgifter, sin arbetssituation och uppnådda resultat
 • sätta upp mål för den enskildes arbetsprestationer och utvärdera dessa
 • diskutera lönen i förhållande till arbetssituationen, arbetsuppgifter och uppnådda resultat
 • diskutera nya arbetsuppgifter, ansvarsområden och kompetensutveckling
 • försöka enas om lönen

Kursens mål

Du skall känna Dig förberedd och trygg i rollen som lönesättande chef.

Kursinformation

Kursavgiften är 2 500 kronor per deltagare. I avgiften ingår lunch. Anmälan görs via BAOs hemsida, www.bao.se, under ”Utbildning”.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än tre veckor innan kursstart debiteras halv kursavgift (1250 kr). Sker avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras full kursavgift (2500 kr).

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

20 sep
Kollektivavtalsregler — en introduktion


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2017-09-20

 

 2017-08-21

 

 09.00-17:00

 

 1 dag

 

 1200 kr


Anmälningstiden har gått ut.

Kursbeskrivning

Denna kurs ger en mycket översiktlig introduktion till kollektivavtalsreglerna på bankområdet. Kursen som genomförs under en dag, äger rum i BAOs lokaler i Stockholm.

Kursen riktar sig till linjechefer utan närmare erfarenhet av arbetsrättens regler och som genom att delta på kursen får en översiktligt, allmän information om lagar och avtalsregler beträffande anställning, anställnings upphörande, arbetstid, diskrimineringslagen, ledighet, semester och arbetsmiljö.

Kursavgiften är 1 200 kronor per deltagare. I avgiften ingår lunch.

Kursprogram, dokumentation m m utdelas på plats vid kursstart.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras halv kursavgift (600 kr). Sker avbokning senare än en vecka innan kursstart debiteras full kursavgift (1200 kr).

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

26 sep
Kollektivavtal & arbetsrätt (3 dagar)


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2017-09-26

 

 2017-08-25

 

 09.00-17:00

 

 3 dgr

 

 3600 kr


Anmälningstiden har gått ut.

Kursbeskrivning

Kursen är i första hand avsedd för personalchefer och personalhandläggare och syftar till att genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten ge en möjlighet till fördjupade kunskaper om innehållet i tillämpliga kollektivavtal och lagar.

Notera att under dag tre erbjuds individuell valmöjlighet mellan följande ämnen: Traktamente/Förmåner eller Medbestämmande/Facklig förtroendeman.

Kursavgiften är 3 600 kronor per deltagare. I avgiften ingår tre luncher och en middag. Därutöver tillkommer kostnaden för logi och resor.

Kursprogram och dokumentation kommer att utdelas på plats vid kursstart.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras halv kursavgift (1800 kr). Sker avbokning senare än en vecka innan kursstart debiteras full kursavgift (3600 kr). Vid avbeställning förbehåller vi oss rätten att debitera eventuella avbokningskostnader för kost och logi.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

11 okt
Pension och Försäkring


 

 Bomans Hotel, Trosa

 

 2017-10-11

 

 2017-09-07

 

 10:30-13:15

 

 3 dgr

 

 Gratis


Anmälningstiden har gått ut.

Kursbeskrivning

BAO anordnar en grundkurs i pensions- och försäkringsfrågor på Bomans Hotel i Trosa. Kursen vänder sig i första hand till pensionsansvariga och pensionshandläggare i banken/företaget.

Även andra med yrkesmässig kontakt med och/eller intresse för pensionsfrågor är välkomna.

Kursen behandlar reglerna om:

 • allmän pension (tilläggspension, garantipension, inkomstpension, premiepension)
 • bankpension, BTP, med särskild genomgång av årets nya pensionsavtal
 • traditionell försäkring och fondförsäkring med anledning av placeringsvalen avseende kompletteringspensionspremien
 • tjänstegrupplivförsäkring
 • trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och grupparbeten. Kursledningen kommer från BAO och pensions- och försäkringsinrättningarna inom bankområdet.

Kursen är kostnadsfri vilket innebär att BAO svarar för deltagarnas helpensionskostnader på Bomans Hotel i Trosa (Östra Hamnplan, telefon: 0156-525 00) . Dessutom erbjuds kursdeltagarna fri bussresa tur och retur Stockholm-Trosa. Ange på anmälningsblanketten om Ni avser att åka med BAO-bussen. Övriga reskostnader svarar respektive kursdeltagare för.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än 7 september debiteras 1000 kr.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

18 okt
Befattningsvärdering - BESTA INSTÄLLD


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2017-10-18

 

 2017-09-30

 

 09:00-15:30

 

 1 dag

 

 400 kr


Den här utbildningen är inställd.

Kursbeskrivning

BAO och Finansförbundet genomför en gemensam utbildning av befattningsvärderingssystemet BESTA för statistikredovisning.

BAO och Finansförbundet genomför en gemensam utbildning av befattningsvärderingssystemet BESTA för statistikredovisning.

Utbildningen riktar sig till representanter för både banken/företaget och de lokala fackliga företrädarna. Det är angeläget att båda parter deltar i utbildningen då de sedan gemensamt svarar för tillämpningen av BESTA lokalt.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Avbokning måste ske senast en vecka innan kursstart. I annat fall debiteras halva kursavgiften (200 kr).

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

15 nov
Finansbranschens stora mångfaldsdag


 

 Sheraton Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm

 

 2017-11-15

 

 2017-10-26

 

 10:00-16:00

 

 1 dag

 

 395 kr


Anmälningstiden har gått ut.

Kursbeskrivning

Välkommen till Finansbranschens stora mångfaldsdag

En inkluderande kultur och ett normkritiskt förhållningssätt, en viktig arbetsmiljöfråga.

Mångfaldsdagen ger dig inspiration, kompetens och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra i branschen.

Program

 • Att leda för mångfald, Peter Röjhammar, projektledare på Scouterna. Vad kan vi som ledare och företag göra för att bedriva en verksamhet som är inkluderande och tilltalar fler? Tillsammans fördjupar vi oss i arbetet med gott bemötande, sänkta trösklar och en starkare verksamhet.
 • Så bryter vi mönster, Maria-Pia Cabero, utbildningsansvarig på Rättviseförmedlingen. Vikten av bred representation för att bryta skevheter i vem som syns och hörs. Vi får tips från Rättviseförmedlingens rekryteringsmetod för bredare rekrytering som möjliggör mångfald.
 • Utdelning av Annas Jämställdhets- och mångfaldhetspris. Vi får ta del av pristagarnas inspirerande arbete.
 • Utdelning av stipendium för en uppsats med jämställdhets- och/eller mångfaldstema. Författarna presenterar den belönade uppsatsen.

Praktisk information

När?

Onsdagen den 15 november 2017, kl 10-16, fika med mingel från kl 09.30.

Var?

Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm

För vem?

Medarbetare inom HR/personal, chefer, fackliga företrädare och andra intresserade.

Pris?

395 kronor (lunch och fika ingår)

Välkommen med din anmälan till BAO senast den 6 oktober


Jämställdhets- och mångfaldskommittén

Kommittén har till uppgift att följa, främja och utvärdera jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom bank- och finansbranschen samt bidra till jämställdhets- och mångfaldsarbetet i bankerna/företagen. Kommittén ska också informera och sprida kunskap om jämställdhet och mångfald genom utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte m m samt ta fram relevant partsgemensam statistik.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

16 nov
Kurs om lönesamtalet


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2017-11-16

 

 2017-10-16

 

 09:00-17:00

 

 1 dag

 

 2500 kr


Anmälningstiden har gått ut.

Kursbeskrivning

Kursen som pågår under en dag äger rum i BAOs lokaler i Stockholm. Kursen är i första hand avsedd för linjechefer, men även personalchefer och personalhandläggare är välkomna.

Kursens innehåll

 • Hur genomför man ett lönesamtal?
 • Hur kan lönesamtalet göra verksamheten effektivare?
 • Hur bemöter man en medarbetare som är missnöjd med sin lön/löneutveckling?
 • Hur lyssnar Du ”aktivt” på Din medarbetare?
 • Hur undviker Du att lönesamtalet ”går snett”?
 • Är det någon skillnad mellan lönesamtal och planeringssamtal?

Lönesamtalet – viktig del i processen

Syftet med lönesamtalet är att

 • klargöra bankens/företagets lönepolitik och kriterier för den individuella lönesättningen
 • låta den enskilde medarbetaren beskriva sina arbetsuppgifter, sin arbetssituation och uppnådda resultat
 • sätta upp mål för den enskildes arbetsprestationer och utvärdera dessa
 • diskutera lönen i förhållande till arbetssituationen, arbetsuppgifter och uppnådda resultat
 • diskutera nya arbetsuppgifter, ansvarsområden och kompetensutveckling
 • försöka enas om lönen

Kursens mål

Du skall känna Dig förberedd och trygg i rollen som lönesättande chef.

Kursinformation

Kursavgiften är 2 500 kronor per deltagare. I avgiften ingår lunch.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än tre veckor innan kursstart debiteras halv kursavgift (1250 kr). Sker avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras full kursavgift (2500 kr).

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

30 nov
Digitaliseringens transformerande kraft för en hälsosam digital arbetsmiljö


 

 Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm

 

 2017-11-30

 

 2017-11-01

 

 10:00-15:30

 

 1 dag

 

 400 kr


Anmälningstiden har gått ut.

Kursbeskrivning

Digitaliseringens transformerande kraft för en hälsosam digital arbetsmiljö

Digitalisering är en av vår tids största samhällsomvälvande förändringar. Den påverkar hur vi gör saker och ting i grunden och ger oss också möjlighet att göra helt nya saker, till följd av teknikens fantastiska utveckling.

BAO och Finansförbundets centrala arbetsmiljökommitté inbjuder till ett seminarium med en av Sveriges främsta auktoriteter på området, Jan Gulliksen, mera känd som ”Gulan”. Han är professor i Människa-datorinteraktion vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och dekan för skolan för Datavetenskap och kommunikation. Under åren 2012-2016 ledde han regeringens Digitaliseringskommission och är numera medlem i Digitaliseringsrådet, digitaliseringsminister Peter Erikssons egen referensgrupp för implementering av digitaliseringspolitiken. Han är också Digital Champion of Sweden för EU-kommissionen, med ansvar för att verka för att alla i Sverige kommer on-line och för att förbättra digital kompetens.

Gulan forskar och undervisar inom användbarhet, tillgänglighet, användarcentrerad systemdesign, digitala arbetsmiljöer, digitalisering och ledarskap.

Seminariet kommer att vara interaktivt och varva föreläsningar, övningar och gruppdiskussioner inom nedanstående teman och områden.

Ur innehållet:

 • Digitaliseringens transformerande verkan – vad är digitalisering, vad innebär det för samhället, för människan, för näringslivet och för politiken.
 • Digital arbetsmiljö och digitala arbetsmiljöproblem – Vilka är de vanligaste digitala arbetsmiljöproblemen, hur säkerställer vi att även våra digitala hjälpmedel beaktas i det systematiska arbetsmiljöarbetet, vad finns det för lagstiftning, standarder, stöd och rutiner för att granska och säkerställa en tillfredsställande digital arbetsmiljö.
 • Användarcentrerad systemdesign – Hur säkerställer vi användbarhet och tillgänglighet till våra digitala system och hur kan vi arbeta med förändringsarbete med fokus på våra digitala verktyg. Vilken roll spelar ledarskapet i utvecklingen?
 • Teknikens utveckling, trender och tekniker – vad sker egentligen rent tekniskt, och vad ser vi kommer att komma?

Målgrupp

Seminariet vänder sig till ledamöter i Lokala och Centrala Arbetsmiljökommittéer (eller motsvarande), chefer på arbetsledarnivå, samt HR.

Föreläsare

Jan Gulliksen, professor vid KTH

Tid

Torsdagen den 30 november 2017
Seminariet inleds kl 10.00, kaffe serveras från 9.30
Lunch serveras mellan kl 12.00 – 13.00
Seminariet avslutas kl 15.30

Plats

Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm

Pris

400 kronor inklusive kaffe och lunch


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Avanmälan efter den 1 november medför debitering med 50% av kostnaden. Vid förhinder kan betald plats överlåtas.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

05 dec
Frukostmöte Malmö, 2017


 

 Radisson SAS, Östergatan 10

 

 2017-12-05

 

 2017-11-21

 

 07:45-10:30

 

 1 dag

 

 Gratis


Kursbeskrivning

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

Informationen syftar i första hand på att ge personer med intresse och behov av att hålla sig informerade om avtalsläget en möjlighet till uppdatering av de förändringar som skett och vilka förändringar som är att vänta i framtiden. Informationen avser aktuella frågor och nyheter i lagar och kollektivavtal.

Förutom möjligheten att ställa frågor under informationen, är det även avsatt tid för enskild rådgivning efter mötets avslutande fram till kl 12.00.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.06 dec
Frukostmöte Göteborg, 2017


 

 Radisson SAS, S:a Hamng 59

 

 2017-12-06

 

 2017-11-21

 

 07:45-10:30

 

 1 dag

 

 Gratis


Kursbeskrivning

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

Informationen syftar i första hand på att ge personer med intresse och behov av att hålla sig informerade om avtalsläget en möjlighet till uppdatering av de förändringar som skett och vilka förändringar som är att vänta i framtiden. Informationen avser aktuella frågor och nyheter i lagar och kollektivavtal.

Förutom möjligheten att ställa frågor under informationen, är det även avsatt tid för enskild rådgivning efter mötets avslutande fram till kl 12.00.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.07 dec
Frukostmöte Stockholm, 2017


 

 Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6

 

 2017-12-07

 

 2017-11-21

 

 07:45-10:30

 

 1 dag

 

 Gratis


Kursbeskrivning

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

Informationen syftar i första hand på att ge personer med intresse och behov av att hålla sig informerade om avtalsläget en möjlighet till uppdatering av de förändringar som skett och vilka förändringar som är att vänta i framtiden. Informationen avser aktuella frågor och nyheter i lagar och kollektivavtal.

Förutom möjligheten att ställa frågor under informationen, är det även avsatt tid för enskild rådgivning efter mötets avslutande fram till kl 12.00.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.Kursmaterial

Här finns vårt kursmaterial samlat:

 • Kollektivavtal & arbetsrätt
  (3 dagar)

  Kursen är i första hand avsedd för personalchefer och personalhandläggare och syftar till att genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten ge en möjlighet till fördjupade kunskaper om innehållet i tillämpliga kollektivavtal och lagar.
 • Pension & Försäkring
  Kursen vänder sig i första hand till pensionsansvariga och pensionshandläggare i banken/företaget.