BAO
×

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

- Ansök om tillträde
- Återställ lösenord.

×

Sök

 
 

Du är i
Utbildning

Utbildning

BAO erbjuder årligen ett antal kurser och seminarier som behandlar olika frågeställningar inom arbetsrättens område.

Utbildningarna riktar sig till olika målgrupper beroende på om man önskar få en mer översiktlig genomgång av gällande lagar och avtal eller om man önskar öka sin kunskap på en mer fördjupad nivå. Vi genomför också frukostmöten eller motsvarande för att informera om aktuella frågor.

BAO anordnar även företagsanpassade utbildningar för enskilda banker/företag. Ni är välkomna att kontakta BAOs kansli, så skräddarsyr vi utbildningar enligt Era behov.

Utbildningarna har olika nivåer:

Information
Avsedd att ge snabb, lättillgänglig information.

Översikt
Avsedd att ge en översiktlig bild av ämnena.

Fördjupning
Avsedd att ge fördjupade kunskaper inom ämnena.

Statistikskola

Vet du vad löneutveckling är egentligen? Varför finns det olika klassificeringssystem för befattningar? Vad är longitudinella data? Vill du lära dig mer om statistik och hur det används för att till exempel få bättre koll på löner?

Titta på vår statistikskola!


Kursprogram 2019

24 sep
Kollektivavtal & arbetsrätt (3 dagar)


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2019-09-24

 

 2019-08-24

 

 09:00-17:00

 

 3 dgr

 

 3600 kr


Anmälningstiden har gått ut.

Kursbeskrivning

Kursen är i första hand avsedd för personalchefer och personalhandläggare och syftar till att genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten ge en möjlighet till fördjupade kunskaper om innehållet i tillämpliga kollektivavtal och lagar.

Notera att under dag tre erbjuds individuell valmöjlighet mellan följande ämnen: Traktamente/Förmåner eller Medbestämmande/Förhandling.

Kursavgiften är 3 600 kronor per deltagare. I avgiften ingår tre luncher. Därutöver tillkommer kostnaden för logi och resor.

Kursprogram och dokumentation kommer att utdelas på plats vid kursstart.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras halv kursavgift (1800 kr). Sker avbokning senare än en vecka innan kursstart debiteras full kursavgift (3600 kr). Vid avbeställning förbehåller vi oss rätten att debitera eventuella avbokningskostnader för kost och logi.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

09 okt
Pension och Försäkring


 

 Bomans Hotel, Trosa

 

 2019-10-09

 

 2019-08-30

 

 10:30-13:15

 

 3 dgr

 

 Gratis


Anmälningstiden har gått ut.

Kursbeskrivning

BAO anordnar en grundkurs i pensions- och försäkringsfrågor på Bomans Hotel i Trosa. Kursen vänder sig i första hand till pensionsansvariga och pensionshandläggare i banken/företaget.

Även andra med yrkesmässig kontakt med och/eller intresse för pensionsfrågor är välkomna.

Kursen behandlar reglerna om:

 • allmän pension (inkomstpension, garantipension, tilläggspension, premiepension)
 • bankpension, BTP 1 och BTP 2
 • traditionell försäkring och fondförsäkring med anledning av placeringsvalen avseende BTP 1 och BTPK
 • efterlevandeskydd och tjänstegrupplivförsäkring
 • trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och grupparbeten. Kursledningen kommer från BAO samt externa företag.

Kursen är kostnadsfri vilket innebär att BAO svarar för deltagarnas helpensionskostnader på Bomans Hotel i Trosa (Östra Hamnplan, telefon: 0156-525 00) . Dessutom erbjuds kursdeltagarna fri bussresa tur och retur Stockholm-Trosa. Ange på anmälningsblanketten om Ni avser att åka med BAO-bussen. Övriga reskostnader svarar respektive kursdeltagare för.


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än 13 september debiteras 1000 kr. Vid förhinder kan annan deltagare från företaget ta platsen utan avgift.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

17 okt
Seminarium: Konflikthantering i arbetslivet


 

 Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm

 

 2019-10-17

 

 2019-08-17

 

 10:00-16:00

 

 1 dag

 

 400 kr


Anmälningstiden har gått ut.

Kursbeskrivning

Hur hanterar du konflikter bäst och hur kan konflikter leda till utveckling av individer och verksamhet?

Konflikter är något som alla berörs av i livet och som de flesta av oss behöver hantera på arbetsplatsen. Därför bjuder BAO och Finansförbundets centrala arbetsmiljökommitté in till seminarium om konflikthantering i arbetslivet. På seminariet får du redskap för att förstå konflikter, att kunna hantera dem och hur du kan hitta de möjligheter som öppnar sig om konflikten hanteras på ett konstruktivt sätt. Konflikter är inte sällan en del av förändring, och konflikter hanterade på rätt sätt kan få både individer och verksamheter att utvecklas.

Seminariet kommer att vara interaktivt, föreläsning varvas med övningar och gruppdiskussioner.

Innehåll

 • Konflikters natur och drivkrafter
 • Olika typer av orsaker som medverkar till uppkomst av konflikter
 • Konflikters beståndsdelar
 • Hur konflikter eskalerar
 • Redskap för konflikthantering
 • Introduktion till strategier för att bygga en robust samarbetskultur, där potentiella konflikter kan förebyggas och fångas upp tidigt

Föreläsare

Thomas Jordan, universitetslektor och docent vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till ledamöter i lokala och centrala arbetsmiljökommittéer (eller motsvarande), chefer på arbetsledarnivå samt HR


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Avbokning måste ske senast en vecka innan seminariet. I annat fall debiteras halva avgiften (200 kr).

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

22 okt
Kurs om Lönesamtalet


 

 BAOs lokaler i Stockholm

 

 2019-10-22

 

 2019-09-22

 

 09.30-17.00

 

 1 dag

 

 2500 kr


Kursbeskrivning

Kursen som pågår under en dag äger rum i BAO:s lokaler i Stockholm. Kursen är i första hand avsedd för linjechefer, men även personalchefer och personalhandläggare är välkomna.

Kursens innehåll

 • Hur genomför man ett lönesamtal?
 • Hur kan lönesamtalet göra verksamheten effektivare?
 • Hur bemöter man en medarbetare som är missnöjd med sin lön/löneutveckling?
 • Hur lyssnar Du ”aktivt” på Din medarbetare?
 • Hur undviker Du att lönesamtalet ”går snett”?
 • Är det någon skillnad mellan lönesamtal och planeringssamtal?

Lönesamtalet – viktig del i processen

Syftet med lönesamtalet är att

 • klargöra bankens/företagets lönepolitik och kriterier för den individuella lönesättningen
 • låta den enskilde medarbetaren beskriva sina arbetsuppgifter, sin arbetssituation och uppnådda resultat
 • sätta upp mål för den enskildes arbetsprestationer och utvärdera dessa
 • diskutera lönen i förhållande till arbetssituationen, arbetsuppgifter och uppnådda resultat
 • diskutera nya arbetsuppgifter, ansvarsområden och kompetensutveckling
 • försöka enas om lönen

Kursens mål

Du ska känna Dig förberedd och trygg i rollen som lönesättande chef.

Kursinformation

Kursavgiften är 2 500 kronor per deltagare. I avgiften ingår lunch. Besked om antagning skickas ut inom en vecka efter sista anmälningsdagen.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än tre veckor innan kursstart debiteras halv kursavgift (1250 kr). Sker avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras full kursavgift (2500 kr).

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.19 nov
Finansbranschens stora mångfaldsdag 2019


 

 Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm

 

 2019-11-19

 

 2019-10-17

 

 10:00-16:00

 

 1 dag

 

 395 kr


Kursbeskrivning

Välkommen till Finansbranschens stora mångfaldsdag 2019

Mångfaldsdagen ger dig inspiration, kompetensutveckling och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra i branschen.

Program

 • MERITOKRATI – EN AFFÄRSSTRATEGISK FRÅGA
  Niklas Uppenberg från Allbright föreläser om jämställdhet och mångfald på svensk arbetsmarknad. Hur ser likriktningen ut på ledande positioner? Vem är befordringsbar i din organisation? Och hur kan alla ta gemensamt ansvar för förändringen?
 • HUR KAN DET VARA ATT KOMMA UT MED SIN RIKTIGA KÖNSIDENTITET PÅ ARBETSPLATSEN?
  Vilka känslor kan finnas i själen och hur kan det gå till att berätta för den första kollegan, sin chef och för alla? Andrea Meyer jobbar i Group Technology på Nordea. Hon delar med sig av sin personliga resa om hur det var att komma ut som transperson på Nordens största bank, i ett samtal med Tomas Björklund, som också berättar om Nordeas mångfaldsarbete.
 • UTDELNING AV STIPENDIUM FÖR EN UPPSATS MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH/ELLER MÅNGFALDSTEMA
  Astrid Ernstsson, Oliver Johansson och Simon Rissler tar emot priset och presenterar sin uppsats "Hur fungerar Birgitta och Noel i en arbetsgrupp? – En kvalitativ uppsats om samspel, konflikter och utveckling hos grupper med olika generationer".
 • UTDELNING AV ANNAS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPRIS
  Information om vem som blir årets pristagare lämnas senare.
 • VÄRLDEN FÖRÄNDRAS, SVERIGE FÖRÄNDRAS – HÄNGER VI MED?
  Vad ställer förändringen för krav på vår organisationskultur och mig som individ. Gör dig redo för en interaktiv föreläsning och hur kultur, mångfald, inkludering hänger ihop och blir avgörande verktyg för innovation och konkurrenskraft. Sofia Appelgren Erkan, grundare till Mitt Liv AB, ger oss en inblick i och bjuder på insikter i ämnet.

Praktisk information

När?

Tisdagen den 19 november 2019, kl 10-16, fika med mingel från kl 09.30.

Var?

Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm

För vem?

Chefer på olika nivåer, medarbetare inom HR/personal, fackliga företrädare och andra intresserade.

Pris?

395 kronor (lunch och fika ingår)


Jämställdhets- och mångfaldskommittén

Kommittén har till uppgift att följa, främja och utvärdera jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom bank- och finansbranschen samt bidra till jämställdhets och mångfaldsarbetet i bankerna/företagen. Kommittén ska också informera och sprida kunskap om jämställdhet och mångfald genom utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte med mera samt ta fram relevant partsgemensam statistik.


Fakturaadress

Det är viktigt att du anger en korrekt fakturaadress. Kontrollera fakturaadressen med din ekonomiavdelning innan du anmäler dig!


Avbokningsvillkor

Sker avbokning senare än två veckor innan 19/11 debiteras halv avgift. Sker avbokning senare än en vecka innan 19/11 debiteras full avgift.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.03 dec
Frukostmöte Malmö, 2019


 

 Radisson BLU Hotel, Östergatan 10

 

 2019-12-03

 

 2019-11-03

 

 07:45-10:30

 

 1 dag

 

 Gratis


Kursbeskrivning

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

Informationen syftar i första hand på att ge personer med intresse och behov av att hålla sig informerade om avtalsläget en möjlighet till uppdatering av de förändringar som skett och vilka förändringar som är att vänta i framtiden. Informationen avser aktuella frågor och nyheter i lagar och kollektivavtal.

Förutom möjligheten att ställa frågor under informationen, är det även avsatt tid för enskild rådgivning efter mötets avslutande fram till kl 12.00.


Avbokningsvillkor

Meddela gärna om du inte kommer.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.04 dec
Frukostmöte Göteborg, 2019


 

 Elite Plaza Hotel, Västra Hamngatan 3

 

 2019-12-04

 

 2019-11-03

 

 07:45-10:30

 

 1 dag

 

 Gratis


Kursbeskrivning

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

Informationen syftar i första hand på att ge personer med intresse och behov av att hålla sig informerade om avtalsläget en möjlighet till uppdatering av de förändringar som skett och vilka förändringar som är att vänta i framtiden. Informationen avser aktuella frågor och nyheter i lagar och kollektivavtal.

Förutom möjligheten att ställa frågor under informationen, är det även avsatt tid för enskild rådgivning efter mötets avslutande fram till kl 12.00.


Avbokningsvillkor

Meddela gärna om du inte kommer.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.05 dec
Frukostmöte Stockholm, 2019


 

 Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6

 

 2019-12-05

 

 2019-11-03

 

 07:45-10:30

 

 1 dag

 

 Gratis


Kursbeskrivning

BAO inbjuder åter igen alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.

Informationen syftar i första hand på att ge personer med intresse och behov av att hålla sig informerade om avtalsläget en möjlighet till uppdatering av de förändringar som skett och vilka förändringar som är att vänta i framtiden. Informationen avser aktuella frågor och nyheter i lagar och kollektivavtal.

Förutom möjligheten att ställa frågor under informationen, är det även avsatt tid för enskild rådgivning efter mötets avslutande fram till kl 12.00.


Avbokningsvillkor

Meddela gärna om du inte kommer.

Genom att anmäla dig till denna utbildning så accepterar du samtidigt dessa avbokningsvillkor.

Anmäl dig här:

Du måste ange ditt förnamn.
Du måste ange ditt efternamn.
Du måste ange din arbetsgivare.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange postnummer.
Du måste ange ort.
Du måste ange ett telefonnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress.