Ansökan om Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitténs uppsatsstipendium om 10 000 kronor

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet har en gemensam jämställdhets- och mångfaldskommitté som bland annat arbetar med att följa och främja jämställdhets- och mångfaldsutveckling inom bank- och finansbranschen och att sprida kunskap om jämställdhet och mångfald. Som ett led i denna verksamhet delar kommittén årligen ut ett uppsatsstipendium om 10 000 kr. Sista dag att söka 2017 års stipendium är den 15 augusti 2017.

Sökkriterier för stipendiet

  • att uppsatsen handlar om och har en tydlig koppling till jämställdhet och/eller mångfald
  • att uppsatsen är på högskolenivå och har blivit godkänd efter den 19 augusti 2016
  • att du som stipendiat ställer upp och berättar om uppsatsen på ett seminarium för inbjudna branschföreträdare
  • att du som stipendiat genom din ansökan godkänner att Jämställdhets- och Mångfaldskommitén får ta del av uppsatsen, använda den för vidare spridning inom branschen och publicera den på BAOs respektive Finansförbundets hemsidor.

Bedömningskriterier

Kommittén bedömer uppsatserna utifrån bland annat följande kriterier:

  • intresse ur ett jämställdhets- och/eller mångfaldsperspektiv
  • nytänkande och idéer till förändringsarbete inom jämställdhets- och/eller mångfaldsområdet
  • vi ser gärna att uppsatsen berör bank- och finansbranschen
  • ämnets aktualitet
  • tillämplighet inom bank- och finansbranschen
  • uppsatsens kvalitet och pedagogiska upplägg

Beslut om vilka uppsatsförfattare som tilldelas stipendium fattas av kommitén och kan inte överklagas.

Hur du ansöker

Ansökningstiden har gått. Välkommen att söka stipendiet nästa år igen!

Copyright, mm

Observera att du som stipendiat genom din ansökan godkänner att Jämställdhets- och Mångfaldskommitén får ta del av uppsatsen och använda den för vidare spridning inom branschen samt för publicering på BAOs respektive Finansförbundets hemsidor.

Uppsatsstipendiet delas ut av Centrala Jämställdhets- & Mångfaldskommittén som är ett samarbete mellan BAO och Finansförbundet.