BAO
×

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

- Ansök om tillträde
- Återställ lösenord.

×

Sök

 
 

Om BAO

BAO organiserar så gott som samtliga banker i Sverige. Även bankerna närstående företag som försäkrings-, finans-, fond-, kredit-, data- och fastighetsföretag ingår i BAO.

 • Till BAO hör även vissa andra typer av företag såsom hypoteksföreningar och fondmäklare. BAO har ca 150 delägare vilka sysselsätter ca 47 000 arbetstagare. BAO är fristående från Svenskt Näringsliv. I branschfrågor samarbetar vi med Svenska Bankföreningen.

  BAOs uppdrag är att stödja delägarna i förhandlingar med arbetstagarorganisationer, att verka för ett gott förhållande mellan delägare och deras anställda samt att främja och tillvarata delägarnas gemensamma intressen som arbetsgivare.

  Delägare i BAO har tillgång till expertkompetens inom arbetsrättens område och ges snabb och professionell rådgivning i arbetsgivarfrågor.

  Servicen innebär bland annat tillgång till juridisk hjälp, stöd i förhandlingar, regelbunden information kring lagar och avtal samt tillgång till vår årliga lönestatistik. Delägarna får också tillträde till vår hemsida som löpande uppdateras med aktuell information. BAO genomför även årligen en mängd utbildningar som våra delägare bjuds in till.

 • Utöver kurser kring kollektivavtal och arbetsrätt kan nämnas utbildningar med särskilt fokus på pensioner och försäkringar, arbetsmiljö och rehabilitering, jämställdhet, statistik samt förhandlingsteknik. Vi ordnar även företagsanpassade utbildningar.

  BAOs delägare har även tillgång till Trygghetsfonden vars ändamål är att ge stöd till tjänstemän som riskerar uppsägning eller har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist.

  BAOs huvudsakliga motparter i avtalssammanhang är Finansförbundet respektive SACO, som organiserar ca 65% av de anställda inom bankområdet.

  BAO har även kollektivavtal med Hotell- och Restauranganställdas Förbund (HRF) och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets). Med dessa har BAO slutit kollektivavtal om bl a allmänna anställningsvillkor och löner för de bankanställda. Organisationerna sluter även en rad andra avtal, t ex medbestämmandeavtal.

 • Årsavgiften är 7 500 kronor samt 0,07 % av företagets årslönesumma. Företag som beviljas delägarskap under andra halvan av kalenderåret erlägger för detta år halv årsavgift. Härtill kommer en inträdesavgift till BAO som erläggs i form av en extra årsavgift.

  Bli delägare

  Delägarskap i BAO kan beviljas varje bank eller annat företag som bedriver verksamhet som tillhör finansområdet. Det är BAOs styrelse som fattar beslutet att bevilja ett delägarskap. Delägarskap beviljas per hel- och halvårsskifte.

  Det enklaste sättet att bli delägare är att företaget skickar in en skriftlig ansökan med en kort presentation av företagets verksamhet, organisationsnummer och kontaktuppgifter. Vi behandlar ansökan på nästkommande styrelsemöte och återkommer så snart frågan har handlagts.

  Läs våra stadgar!

Vår styrelse

BAOs styrelse väljs för ett år i taget. I styrelsen ingår representanter för de olika delägarna. Styrelsen består av sju ledamöter. Ordföranden väljs på årsmötet, medan styrelsen inom sig utser vice ordförande.


Elisabeth Wretlinge Zorn(ordf)
Swedbank

Jeanette Almberg
SEB
Helena Stensö
Nordea
Jan Starck
Svenska Handelsbanken
Alexander Lindstrand
Danske Bank
Mikael Bohman
Västra Mälardalens Sparbank
Elisabeth Fallberg
Bankgirot

Delägare per 2017-01-01

Banker

Bank of China (Luxembourg) S.A. Stockholm filial
Bergslagens Sparbank
Bjursås Sparbank
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Frankrike) Sverige Filial
Dalslands Sparbank
Danske Bank AS, Sverige Filial
DnB Bank, filial Sverige
Ekeby Sparbank
Falkenbergs Sparbank
Fryksdalens Sparbank
Hälsinglands Sparbank
Häradssparbanken Mönsterås
Högsby Sparbank
ICA Banken AB
Ivetofta Sparbank i Bromölla
Kinda-Ydre Sparbank
Laholms Sparbank
Landshypotek Bank AB
Lekebergs Sparbank
Leksands Sparbank
Lån & Spar Sverige, bankfilial
Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank
Marginalen Bank Bankaktiebolag
Markaryds Sparbank
Mjöbäcks Sparbank
Nordea Bank
Nordnet Bank AB
Norrbärke Sparbank
Orusts Sparbank
Roslagens Sparbank
Sala Sparbank
Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial
SBAB Bank AB (publ)
SEB
SEB Kort Bank AB
Sidensjö Sparbank
Skurups Sparbank
Snapphanebygdens Sparbank
Sparbanken Alingsås
Sparbanken Boken
Sparbanken Eken
Sparbanken Gotland
Sparbanken Göinge AB
Sparbanken i Enköping
Sparbanken i Karlshamn
Sparbanken Lidköping
Sparbanken Nord
Sparbanken Rekarne
Sparbanken Skaraborg
Sparbanken Skåne
Sparbanken Syd
Sparbanken Tanum
Sparbanken Tranemo
Sparbanken Västra Mälardalen
Swedbank
Swedbank Sjuhärad
Svenska Handelsbanken
Södra Dalarnas Sparbank
Södra Hestra Sparbank
Sölvesborg-Mjällby Sparbank
Sörmlands Sparbank
National Westminster Bank Plc, Sverige Filial
Tidaholms Sparbank
Tjustbygdens Sparbank
Tjörns Sparbank
Ulricehamns Sparbank
Vadstena Sparbank
Valdemarsviks Sparbank
Varbergs Sparbank
Westra Wermlands Sparbank
Vimmerby Sparbank
Virserums Sparbank
Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial
Ålems Sparbank
Åse och Viste Härads Sparbank
Åtvidabergs Sparbank
Ölands Bank

Försäkringsföretag

Danica Pension Försäkringsaktiebolag (publ)
Handelsbanken Livförsäkring AB
ICA Försäkring AB
Nordea Livförsäkring Sverige AB
Nordnet Pensionsförsäkring AB
SEB Pension och Försäkring AB
Sparinstitutens Pensionskassa
Swedbank Försäkring AB

Övriga företag

Aktiebolaget Svensk Exportkredit
Bambora AB
Bankgirocentralen BGC Aktiebolag
Bankomat AB
BDB Bankernas Depå AB
BlueStep Servicing AB
BMW Financial Services Scandinavia AB
Cerdo Bankpartner AB
Danske Capital Sverige AB
DnB Asset Management AB
DNB Asset Management AS, Filial Sverige
E. Öhman J:or Asset Management AB
E. Öhman J:or Fonder AB
E. Öhman J:or Wealth Management AB
EnterCard Holding AB
EnterCard Sverige AB
Euroclear Sweden AB
FJ Juristbyrån i Sverige AB
GE Capital AB
Handelsbanken Fastigheter AB
Handelsbanken Finans AB
Handelsbanken Fonder AB
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Kortaccept Nordic AB
Kredit-Inkasso AB
Nets Cards Processing A/S, Danmark, Filial Sverige
NF Techfleet AB
Nordea Finans Sverige AB (publ)
Nordea Funds AB, svensk filial
Nordea Hypotek AB
Nordea Investment Management AB
Nordea Life Holding AB
PNA Card Service AB
SEB Investment Management AB
Skandinavisk Data Center Sweden, filial
Spar Tjänster i Linköping AB
Sparbankernas Kort AB
Sparbanksstiftelsen 1826
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Sparbanksstiftelsen Söderhamn
Sparbanksstiftelsen Varberg
SPP Fonder AB
SPP Konsult AB
SPP Pension & Försäkring AB (publ)
SPP Spar AB
Stadshypotek AB
Stiftelsens UtbildningsForum Skåne AB
Storebrand & SPP Business Services AB
Storebrand Asset Management AS Norge, filial Sverige
Storebrand Fastigheter AB
Svealands Risk och Compliance AB
Swedbank Fastighetsbyrå AB
Swedbank Företagsförmedling AB
Swedbank Hypotek AB
Swedbank Robur Fonder AB
Svenska Bankföreningen
UC AB
UC Marknadsinformation AB
Wahlstedt & Partners AB
Wahlstedt Sageryd Financial Services AB
Wahlstedt Sageryd Financial Systems AB
Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited, Stockholm Filial
Xact Kapitalförvaltning AB
Ålandsbankens Fondbolag

Företag med serviceavtal

Andra AP-fonden
Fjärde AP-fonden
Första AP-fonden
Sjunde AP-fonden
Sjätte AP-fonden
Tredje AP-fonden

Hitta på hemsidan