Kursmaterial
Kollektivavtal & arbetsrätt (3 dagar)

Kursen är i första hand avsedd för personalchefer och personalhandläggare och syftar till att genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten ge en möjlighet till fördjupade kunskaper om innehållet i tillämpliga kollektivavtal och lagar.Introduktion

Att anställa

Att avsluta anställningen

Sjukdom och pension

Arbetsmiljö


Arbetsgivarguiden


Faktabanken / Våra avtal


Övrigt

Semester

Ledighet

Lön

Arbetstid

Diskriminering

Traktamente & förmåner

Medbestämmande & facklig förtroendeman