Kursmaterial
Kollektivavtalsregler — en introduktion

Denna kurs ger en mycket översiktlig introduktion till kollektivavtalsreglerna på bankområdet. Kursen som genomförs under en dag, äger rum i BAOs lokaler i Stockholm.Introduktion

Anställning

Anställnings upphörande

Arbetsmiljö & rehabilitering

Ledighet & semester

Arbetstid

Diskriminering