BAO
×

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

- Ansök om tillträde
- Återställ lösenord.

×

Sök

 
 

Information om inrapportering av underlag för lönestatistik


Rapportera in senast 3 november, 2017

Statistikuppgifterna ska omfatta alla anställda, även visstidsanställda, tjänstlediga och VD, och avse all arbetad tid och alla ersättningar under september månad.

Månadslön och veckoarbetstid ska avse förhållandena per den 1 oktober. Från och med 2014 ska alla personer som under statistikåret uppnår 17-67 års ålder rapporteras in.

Alla anställdas befattningar anges med kod enligt det i september 2010 reviderade befattningsvärderingssystemet BESTA vid rapporteringen. Utbildningsexamen kodas även i år enligt det gamla SUN-systemet enligt dokumentet "Utbildningskoder (SUN)" under "Anvisningar för inrapportering".

Nytt för i år är att om facklig tillhörighet är okänd så ska koden "Z" anges i fältet för facklig kod.

Statistikuppgifterna ska vara oss tillhanda senast den 3 november

Uppgifterna ska lämnas via vår hemsida för inrapportering https://indata.bao.se. Vi ber Er noga följa våra anvisningar vid framställningen för att undvika fel vid inrapporteringen. Observera att datafiler inte ska skickas via e-post eller vanlig post till BAO.

Trafiken mellan användarens webbläsare och vår hemsida är säkrad med 256-bitars kryptering. Allt data lagras lokalt hos BAO i säkra lokaler. Endast ett fåtal personer som är direkt inblandade i hanteringen har tillgång till dessa data.

Genom inrapporteringen fullgör BAOs medlemmar även skyldigheten att inrapportera strukturlönestatistiken till SCB. Notera att övertidsersättning/-tillägg är obligatorisk i år. Nya delägare kan skicka in urval av uppgifter för test. Kontakta då .(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress)

Anvisningar för inrapportering

Nedan finns dokument som beskriver hur underlaget för lönestatistik ska tas fram och rapporteras in till BAO:

Instructions for reporting salary statistics

Mallar för datafiler

Nedan finns mallar som visar hur datafilerna ska se ut. Dessa mallar måste följas exakt. Formatet för datafilerna är oförändrat för i år.

Instruktioner för inrapportering via hemsidan (indata.bao.se)

Inrapportering sker via vår hemsida indata.bao.se. Förfarandet är enkelt och görs helt i webbläsaren. Företagets datafil laddas upp och rättas direkt. Hittar systemet fel så visas det tydligt och en rättningsfil genereras. Rättningsfilen ska laddas ner och rättas. Sen laddas rättningsfilen upp till systemet för en ny kontroll. Detta upprepas tills dess att alla poster är korrekta.

Viktigt angående rättning i Excel

Microsoft har under sommaren 2016 släppt ett antal uppdateringar till Microsoft Excel vilket gör det omöjligt att öppna de rättningsfiler som vår applikation genererar. Om ingenting händer när du försöker öppna en rättningsfil så behöver din installation av Excel uppdateras med något av nedanstående paket:

Om du använder nedladdad mjukvara (så kallad "Klicka-och-kör"-installation) så kan du uppdatera Excel genom att klicka på "Uppdatera nu" under Arkiv/Konto/Uppdateringsalternativ i Excel.

Den lokala IT-avdelningen bör kontaktas innan du installerar något på din dator!