BAO
×

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

- Ansök om tillträde
- Återställ lösenord.

×

Sök

 
 

Nyhetsbrev

Här hittar du de senast publicerade nyhetsbreven.


Nyhetsbrev 22/2019
Verktyg för framtagning av BESTA-koder

Publicerat 2019-10-17 BAO och Finansförbundet har gemensamt för bankområdet utvecklat tillämpning av befattningsgruppering för statistik (BESTA) - ett system som byggs upp av arbetsuppgifternas inriktning och svårighetsgrad.
 

Nyhetsbrev 21/2019
Arbetslösheten fortsatt stabil inom bank- och finansområdet

Publicerat 2019-10-16 Att mäta arbetslöshet inom bankbranschen är ett relativt trubbigt förfarande då branschen i många avseenden är heterogen och många personer rör sig mellan branscher.
 

Nyhetsbrev 20/2019
Ändringar i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) från den 1 januari 2020

Publicerat 2019-10-14 Från den 1 januari 2020 höjs åldern för hur länge medarbetare äger rätt att stanna kvar i anställning från 67 till 68 år. Samtidigt försvinner möjligheten att bringa anställningen att upphöra med ett besked till medarbetaren vid uppnådda 67 år ("Fönstret"), och ersätts med ett förenklat uppsägningsförfarande. Särskilda regler införs för medarbetare som uppnått 68 år avseende företrädesrätt, uppsägningstid etc. Särskilda övergångsregler är tillämpliga på medarbetare som fyller 67 år senast den 31 januari 2020.
 

Nyhetsbrev 19/2019
Årets vinnare av Anna-Priset utsedd

Publicerat 2019-10-14 Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén har beslutat att 2019 års pris till Anna Persson-Collerts minne ska tilldelas Maria Skoglund, regionchef för Business Banking Norr/Mellan i Nordea.
 

Nyhetsbrev 18/2019
Välkommen till BAO:s frukostmöten

Publicerat 2019-10-03 BAO bjuder in alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.
 

Nyhetsbrev 17/2019
Basbelopp, bankdagar och arbetstimmar 2020

Publicerat 2019-10-02 I detta nyhetsbrev har vi sammanställt de basbelopp, bankdagar och arbetstimmar som gäller under 2020.
 

Nyhetsbrev 16/2019
Finansbranschens stora mångfaldsdag 2019

Publicerat 2019-09-18 Mångfaldsdagen ger dig inspiration, kompetensutveckling och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra i branschen.
 

Nyhetsbrev 15/2019
Kurs om lönesamtalet

Publicerat 2019-08-26 Den 22 oktober 2019 anordnar BAO en kurs om hur man genomför ett lönesamtal.
 

Nyhetsbrev 14/2019
Kurs om Pension och Försäkring

Publicerat 2019-08-12 Det finns ett fåtal platser kvar till årets grundkurs om pensions- och försäkringsfrågor som genomförs den 9-11 oktober på Bomans Hotel i Trosa. Kursen vänder sig i första hand till pensions- och personalansvariga samt pensionshandläggare i banken/företaget.
 

Nyhetsbrev 13/2019
Kurs om svåra samtal

Publicerat 2019-06-13 Den 19 september 2019 anordnar BAO en kurs om det svåra samtalet. Kursen som pågår under en dag, äger rum i BAO:s lokaler i Stockholm. Kursen är avsedd för chefer och andra som kommer i kontakt med berörda frågeställningar.
 

Nyhetsbrev 12/2019
Välkommen till Finansbranschens stora mångfaldsdag den 19 november

Publicerat 2019-06-10 Boka datumet i din kalender redan nu. Mer information om programmet kommer!
 

Nyhetsbrev 11/2019
Kurs "Kollektivavtalsregler – en introduktion"

Publicerat 2019-06-07 Den 12 september 2019 anordnar BAO en kurs riktad till linjechefer med syfte att ge en översiktlig introduktion till arbetsrätten och kollektivavtalsreglerna på bankområdet.
 

Nyhetsbrev 10/2019
Konflikthantering i arbetslivet

Publicerat 2019-05-15 Hur hanterar du konflikter bäst och hur kan konflikter leda till utveckling av individer och verksamhet?
 

Nyhetsbrev 9/2019
Välkommen att nominera årets kandidater till Annas jämställdhets- och mångfaldspris

Publicerat 2019-04-24 Annas jämställdhets- och mångfaldspris delas ut av BAO:s och Finansförbundets gemensamma Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitté till minne av Anna C Persson Collert.
 

Nyhetsbrev 8/2019
Frukostseminarium: Aktiva åtgärder i arbetslivet

Publicerat 2019-04-08 BAO:s och Finansförbundets Jämställdhets- och mångfaldskommitté inbjuder till frukostseminarium om aktiva åtgärder i arbetslivet.
 

Nyhetsbrev 7/2019
Avdragsrätt för avgiften 2018 till BAO

Publicerat 2019-03-29 Avgifter till arbetsgivarorganisationer är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen till den del de avser medel för konfliktändamål.
 

Nyhetsbrev 6/2019
Kurs i befattningsvärdering, BESTA

Publicerat 2019-03-19 BAO och Finansförbundet genomför en gemensam utbildning av befattningsvärderingssystemet BESTA för statistikredovisning.
 

Nyhetsbrev 5/2019
Olika men ändå lika nr 1/2019

Publicerat 2019-03-19 Årets första nummer av ”Olika med ändå lika” bifogas detta nyhetsbrev.
 

Nyhetsbrev 4/2019
Jämställdhetsstatistik 2018

Publicerat 2019-03-12 Här presenteras jämställdhetsstatistiken för 2018 för bank- och finansbranschen.
 

Nyhetsbrev 3/2019
Skattepliktiga och skattefria förmåner 2019

Publicerat 2019-03-01 BAO har gjort en sammanställning av skattepliktiga respektive skattefria förmåner för 2019. Sammanställningen är så gott som heltäckande och har sin grund i skatteverkets allmänna råd, meddelanden, föreskrifter och rättsfall.
 

Nyhetsbrev 2/2019
Kurs om lönesamtalet

Publicerat 2019-02-07 Den 4 april 2019 anordnar BAO en kurs om hur man genomför ett lönesamtal.
 

Nyhetsbrev 1/2019
Sammanställning av förändringar i kollektivavtalen från 1 januari 2019

Publicerat 2019-01-01 Från och med den 1 januari 2019 höjs vissa belopp samt införs regler om karensavdrag i kollektivavtalen med Finansförbundet, Saco, Hotell och Restaurang Facket och Fastighetsanställdas Förbund. I detta nyhetsbrev redovisas de belopp som i nuläget kunnat fastställas.
 

Nyhetsbrev 41/2018
Den gemensamma lönestatistiken är nu publicerad

Publicerat 2018-12-11 Den med Finansförbundet gemensamma lönestatistiken för 2018 är nu publicerad.
 

Nyhetsbrev 40/2018
Ändrade belopp för lönegräns för övertid och minimilöner i Finansförbundets avtal från 1 januari 2019

Publicerat 2018-12-10 Från och med den 1 januari 2019 höjs lönegränsen för övertid och minimilönerna i kollektivavtalet med Finansförbundet.
 

Nyhetsbrev 39/2018
Finansförbundets fackliga utbildning 2019

Publicerat 2018-12-07 Här lämnar vi nedan en redogörelse för Finansförbundets kommande utbildningsverksamhet med uppgift om deltagaren har rätt till ledighet med bibehållen lön eller inte.
 

Nyhetsbrev 38/2018
Kurs ”Kollektivavtalsregler – en introduktion”

Publicerat 2018-12-06 Den 7 februari 2019 anordnar BAO en kurs riktad till linjechefer med syfte att ge en översiktlig introduktion till kollektivavtalsreglerna på bankområdet.
 

Nyhetsbrev 37/2018
Lönenivåutvecklingen för bankområdet 2017-2018

Publicerat 2018-12-05 Lönenivåutvecklingen för perioden 2017-10-01 — 2018-10-01 är nu beräknad dels utifrån identiska individer och dels enligt en standardiserad beräkningsmetod, SÅY.
 

Nyhetsbrev 36/2018
Ändrade belopp för beredskapsersättning samt överenskommelse om karensavdrag med Saco från den 1 januari 2019

Publicerat 2018-11-29
 

Nyhetsbrev 35/2018
Pensionstillägg 2019

Publicerat 2018-11-29 BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet respektive Saco om att rekommendera pensionsinrättningarna på bankområdet att räkna upp pensionstillägget till BTP-planens pensionärer och fribreven med 2,32 % från och med 1 januari 2019.
 

Nyhetsbrev 34/2018
Ny regel om karensavdrag och ändrade belopp för lunchförmån från och med den 1 januari 2019

Publicerat 2018-11-19
 

Nyhetsbrev 33/2018
BAO:s kurser och konferenser 2019

Publicerat 2018-11-07 För Er planering översänder vi en förteckning över de kurser och konferenser vi för närvarande planerar att genomföra under 2019. Ytterligare kurser och konferenser kan tillkomma under året.
 

Nyhetsbrev 32/2018
Basbelopp, bankdagar och arbetstimmar 2019

Publicerat 2018-10-26 I detta nyhetsbrev har vi sammanställt de basbelopp, bankdagar och arbetstimmar som gäller under 2019.
 

Nyhetsbrev 31/2018
Välkommen till BAO:s frukostmöten

Publicerat 2018-10-09 BAO bjuder in alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.
 

Nyhetsbrev 30/2018
Vinnare av Anna-priset och Jämställdhets- & Mångfaldskommitténs Uppsatsstipendium

Publicerat 2018-10-09 På finansbranschens stora mångfaldsdag den 13 november så kommer Annas jämställdhets- och mångfaldspris och Jämställdhets- & Mångfaldskommitténs uppsatsstipendium att delas ut.
 

Nyhetsbrev 29/2018
BAO:s bemanning

Publicerat 2018-10-01 Såsom vi tidigare informerat om börjar Anna-Mi Björkvik som ny jurist på BAO idag.
 

Nyhetsbrev 28/2018
Ny regel om karensavdrag istället för karensdag fr o m den 1 januari

Publicerat 2018-09-11 Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler i bland annat Sjuklönelagen rörande karens.
 

Nyhetsbrev 27/2018
BAO:s bemanning

Publicerat 2018-09-03 Såsom vi tidigare informerat om börjar Diana Håkansson som ny jurist på BAO idag.
 

Nyhetsbrev 26/2018
Kurs i befattningsvärdering, BESTA

Publicerat 2018-08-28 BAO och Finansförbundet genomför en gemensam utbildning av befattningsvärderingssystemet BESTA för statistikredovisning.
 

Nyhetsbrev 24/2018
BAO:s bemanning

Publicerat 2018-08-13 Såsom vi tidigare informerat om börjar Johan Magnusson som ny jurist på BAO idag.
 

Nyhetsbrev 23/2018
Marknadslöner i Sverige 2017

Publicerat 2018-07-11 BAO har tagit fram en tabellrapport som syftar till att vara en utblick i riket över löneläget för ett flertal av de yrken som förekommer inom BAO-sektorn.
 

Nyhetsbrev 22/2018
BAO:s styrelse, mm

Publicerat 2018-05-29 BAO:s årsmöte hölls den 28 maj.
 

Nyhetsbrev 21/2018
Information om behandling av personuppgifter hos BAO

Publicerat 2018-05-25 Idag, den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, ikraft. GDPR reglerar hur personuppgifter får behandlas och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen.
 

Nyhetsbrev 20/2018
Förtroendevalda och GDPR

Publicerat 2018-05-25 Finansförbundet har, med anledning av GDPR, i mail daterat den 22 maj sänt ut information rörande de förtroendevaldas användande av sina företags respektive tekniska datautrustning för fackliga ändamål.
 

Nyhetsbrev 19/2018
Dataskyddsförordningen

Publicerat 2018-05-21 Den nya dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.
 

Nyhetsbrev 18/2018
Ändringar i kollektivavtalen med anledning av höjt tak i sjukförsäkringen

Publicerat 2018-05-17 Den 1 juli 2018 höjs inkomsttaket i sjukförsäkringen vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst från sju och en halv till åtta gånger prisbasbeloppet.
 

Nyhetsbrev 17/2018
BAO anställer ytterligare en arbetsrättsjurist

Publicerat 2018-05-07 BAO utökar antalet jurister och har nu anställt Diana Håkansson som börjar den 1 september. Diana Håkansson har lång erfarenhet som arbetsrättsjurist och kommer närmast från KFS där hon sedan 2013 arbetat som arbetsrättsjurist/förhandlare.
 

Nyhetsbrev 16/2018
Förändringar på BAO:s kansli

Publicerat 2018-04-20  
 

Nyhetsbrev 15/2018
Valborgsmässoafton

Publicerat 2018-04-19 Vi har uppmärksammats på att Valborgsmässoafton (30 april) har angivits som bankfri dag i det kalendarium som sändes ut i nyhetsbrev 29/2017. Det är fel.
 

Nyhetsbrev 14/2018
BAO i siffror 2017

Publicerat 2018-04-17 BAO i siffror 2017 är den fjärde årliga rapporten och har som syfte att ge en översiktlig statistisk beskrivande bild av bankbranschen i Sverige.
 

Nyhetsbrev 13/2018
Löneökningar i branschen från flera perspektiv

Publicerat 2018-04-11 De löneökningstal som varje år beräknas för branschen som avser identiska individer är ett löneökningstal som används inom många branscher och visar på vilken genomsnittlig löneökning de individer har haft som är anställda i branschen både nuvarande år och föregående år.
 

Nyhetsbrev 12/2018
Avdragsrätt för avgiften 2017 till BAO

Publicerat 2018-04-03 Avgifter till arbetsgivarorganisationer är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen till den del de avser medel för konfliktändamål.
 

Nyhetsbrev 11/2018
Välkommen att nominera årets kandidater till Annas jämställdhets- och mångfaldspris

Publicerat 2018-04-03 Annas jämställdhets- och mångfaldspris delas ut av BAOs och Finansförbundets gemensamma Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitté till minne av Anna C Persson Collert.
 

Nyhetsbrev 10/2018
Nya regler om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Publicerat 2018-04-03 Från och med den 1 juli 2018 träder nya regler i kraft gällande arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Syftet med de nya reglerna är att ge den sjukskrivne medarbetare en starkare ställning i rehabiliteringskedjan genom att initiera och genomföra rehabiliteringsinsatser tidigare i sjukperioden. Det innebär att arbetsgivare under vissa förutsättningar blir skyldiga att upprätta en plan för medarbetarens återgång i arbete.
 

Nyhetsbrev 9/2018
Kurs i befattningsvärdering, BESTA

Publicerat 2018-04-03 BAO och Finansförbundet genomför en gemensam utbildning av befattningsvärderingssystemet BESTA för statistikredovisning.
 

Nyhetsbrev 8/2018
Sjukskrivningar bland kvinnor och män i branschen

Publicerat 2018-03-28 Skillnaden mellan kvinnor och mäns antal sjukdagar är relativt stor inom BAOs avtalsområde vilket är ett fenomen som även återfinns i övriga sektorer i riket.
 

Nyhetsbrev 7/2018
Jämställdhetsstatistik 2017

Publicerat 2018-02-27 Här presenteras jämställdhetsstatistiken för 2017 för bank- och finansbranschen.
 

Nyhetsbrev 6/2018
Skattepliktiga och skattefria förmåner 2018

Publicerat 2018-01-26 BAO har gjort en sammanställning av skattepliktiga respektive skattefria förmåner för 2018. Sammanställningen är så gott som heltäckande och har sin grund i skatteverkets allmänna råd, meddelanden, föreskrifter och rättsfall.
 

Nyhetsbrev 5/2018
Olika men ändå lika nr 1/2018

Publicerat 2018-01-25 Årets första nummer av "Olika - men ändå lika" bifogas detta nyhetsbrev.
 

Nyhetsbrev 4 /2018
Förändringar på BAO:s kansli

Publicerat 2018-01-22 Jakob Broman slutar nu, efter fyra år, sin anställning som arbetsrättsjurist på BAO, och börjar i stället ett nytt arbete i Handelsbanken, Group HR, Compensation & Benefits. Vi önskar Jakob lycka till i det nya arbetet!
 

Nyhetsbrev 3/2018
Trakasserier på arbetsplatsen

Publicerat 2018-01-16 Vilka regler gäller? Hur hanterar arbetsgivaren bäst en anmälan om trakasserier?
 

Nyhetsbrev 2/2018
Kurs om kollektivavtal och arbetsrätt

Publicerat 2018-01-03 Den 13-15 februari 2018 anordnar BAO en kurs i kollektivavtal och arbetsrätt. Kursen äger rum i BAOs lokaler i Stockholm.
 

Nyhetsbrev 1/2018
Kurs: "Introduktion till Arbetsrätt och Arbetsledning"

Publicerat 2018-01-03 Denna kurs ger en introduktion till de grundläggande reglerna (lag och avtal) på bankområdet. Särskild fokus ges till arbetsgivarens arbetsledningsrätt och de arbetsrättsliga verktyg som står till buds. Kursen som genomförs under en dag äger rum i BAOs lokaler i Stockholm den 7 februari 2018.
 

Nyhetsbrev 51/1995
Frånvaro pga snöoväder

Publicerat 1995-11-21 Den senaste tidens snöoväder, framför allt i södra Sverige, har medfört att tjänstemän i vissa fall inte har kunnat komma till arbetet eller kommit till kontoret kraftigt försenade.