BAO
×

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

- Ansök om tillträde
- Återställ lösenord.

×

Sök

 
 

Nyhetsbrev

Här hittar du de senast publicerade nyhetsbreven.


Nyhetsbrev 33/2018
BAO:s kurser och konferenser 2019

Publicerat 2018-11-07 För Er planering översänder vi en förteckning över de kurser och konferenser vi för närvarande planerar att genomföra under 2019. Ytterligare kurser och konferenser kan tillkomma under året.
 

Nyhetsbrev 32/2018
Basbelopp, bankdagar och arbetstimmar 2019

Publicerat 2018-10-26 I detta nyhetsbrev har vi sammanställt de basbelopp, bankdagar och arbetstimmar som gäller under 2019.
 

Nyhetsbrev 31/2018
Välkommen till BAO:s frukostmöten

Publicerat 2018-10-09 BAO bjuder in alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.
 

Nyhetsbrev 30/2018
Vinnare av Anna-priset och Jämställdhets- & Mångfaldskommitténs Uppsatsstipendium

Publicerat 2018-10-09 På finansbranschens stora mångfaldsdag den 13 november så kommer Annas jämställdhets- och mångfaldspris och Jämställdhets- & Mångfaldskommitténs uppsatsstipendium att delas ut.
 

Nyhetsbrev 29/2018
BAO:s bemanning

Publicerat 2018-10-01 Såsom vi tidigare informerat om börjar Anna-Mi Björkvik som ny jurist på BAO idag.
 

Nyhetsbrev 28/2018
Ny regel om karensavdrag istället för karensdag fr o m den 1 januari

Publicerat 2018-09-11 Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler i bland annat Sjuklönelagen rörande karens.
 

Nyhetsbrev 27/2018
BAO:s bemanning

Publicerat 2018-09-03 Såsom vi tidigare informerat om börjar Diana Håkansson som ny jurist på BAO idag.
 

Nyhetsbrev 26/2018
Kurs i befattningsvärdering, BESTA

Publicerat 2018-08-28 BAO och Finansförbundet genomför en gemensam utbildning av befattningsvärderingssystemet BESTA för statistikredovisning.
 

Nyhetsbrev 25/2018
Välkommen till Finansbranschens stora mångfaldsdag

Publicerat 2018-08-21 Mångfaldsdagen ger dig inspiration, kompetensutveckling och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra i branschen.
 

Nyhetsbrev 24/2018
BAO:s bemanning

Publicerat 2018-08-13 Såsom vi tidigare informerat om börjar Johan Magnusson som ny jurist på BAO idag.
 

Nyhetsbrev 23/2018
Marknadslöner i Sverige 2017

Publicerat 2018-07-11 BAO har tagit fram en tabellrapport som syftar till att vara en utblick i riket över löneläget för ett flertal av de yrken som förekommer inom BAO-sektorn.
 

Nyhetsbrev 22/2018
BAO:s styrelse, mm

Publicerat 2018-05-29 BAO:s årsmöte hölls den 28 maj.
 

Nyhetsbrev 21/2018
Information om behandling av personuppgifter hos BAO

Publicerat 2018-05-25 Idag, den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, ikraft. GDPR reglerar hur personuppgifter får behandlas och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen.
 

Nyhetsbrev 20/2018
Förtroendevalda och GDPR

Publicerat 2018-05-25 Finansförbundet har, med anledning av GDPR, i mail daterat den 22 maj sänt ut information rörande de förtroendevaldas användande av sina företags respektive tekniska datautrustning för fackliga ändamål.
 

Nyhetsbrev 19/2018
Dataskyddsförordningen

Publicerat 2018-05-21 Den nya dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.
 

Nyhetsbrev 18/2018
Ändringar i kollektivavtalen med anledning av höjt tak i sjukförsäkringen

Publicerat 2018-05-17 Den 1 juli 2018 höjs inkomsttaket i sjukförsäkringen vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst från sju och en halv till åtta gånger prisbasbeloppet.
 

Nyhetsbrev 17/2018
BAO anställer ytterligare en arbetsrättsjurist

Publicerat 2018-05-07 BAO utökar antalet jurister och har nu anställt Diana Håkansson som börjar den 1 september. Diana Håkansson har lång erfarenhet som arbetsrättsjurist och kommer närmast från KFS där hon sedan 2013 arbetat som arbetsrättsjurist/förhandlare.
 

Nyhetsbrev 16/2018
Förändringar på BAO:s kansli

Publicerat 2018-04-20  
 

Nyhetsbrev 15/2018
Valborgsmässoafton

Publicerat 2018-04-19 Vi har uppmärksammats på att Valborgsmässoafton (30 april) har angivits som bankfri dag i det kalendarium som sändes ut i nyhetsbrev 29/2017. Det är fel.
 

Nyhetsbrev 14/2018
BAO i siffror 2017

Publicerat 2018-04-17 BAO i siffror 2017 är den fjärde årliga rapporten och har som syfte att ge en översiktlig statistisk beskrivande bild av bankbranschen i Sverige.
 

Nyhetsbrev 13/2018
Löneökningar i branschen från flera perspektiv

Publicerat 2018-04-11 De löneökningstal som varje år beräknas för branschen som avser identiska individer är ett löneökningstal som används inom många branscher och visar på vilken genomsnittlig löneökning de individer har haft som är anställda i branschen både nuvarande år och föregående år.
 

Nyhetsbrev 12/2018
Avdragsrätt för avgiften 2017 till BAO

Publicerat 2018-04-03 Avgifter till arbetsgivarorganisationer är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen till den del de avser medel för konfliktändamål.
 

Nyhetsbrev 11/2018
Välkommen att nominera årets kandidater till Annas jämställdhets- och mångfaldspris

Publicerat 2018-04-03 Annas jämställdhets- och mångfaldspris delas ut av BAOs och Finansförbundets gemensamma Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitté till minne av Anna C Persson Collert.
 

Nyhetsbrev 10/2018
Nya regler om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Publicerat 2018-04-03 Från och med den 1 juli 2018 träder nya regler i kraft gällande arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Syftet med de nya reglerna är att ge den sjukskrivne medarbetare en starkare ställning i rehabiliteringskedjan genom att initiera och genomföra rehabiliteringsinsatser tidigare i sjukperioden. Det innebär att arbetsgivare under vissa förutsättningar blir skyldiga att upprätta en plan för medarbetarens återgång i arbete.
 

Nyhetsbrev 9/2018
Kurs i befattningsvärdering, BESTA

Publicerat 2018-04-03 BAO och Finansförbundet genomför en gemensam utbildning av befattningsvärderingssystemet BESTA för statistikredovisning.
 

Nyhetsbrev 8/2018
Sjukskrivningar bland kvinnor och män i branschen

Publicerat 2018-03-28 Skillnaden mellan kvinnor och mäns antal sjukdagar är relativt stor inom BAOs avtalsområde vilket är ett fenomen som även återfinns i övriga sektorer i riket.
 

Nyhetsbrev 7/2018
Jämställdhetsstatistik 2017

Publicerat 2018-02-27 Här presenteras jämställdhetsstatistiken för 2017 för bank- och finansbranschen.
 

Nyhetsbrev 6/2018
Skattepliktiga och skattefria förmåner 2018

Publicerat 2018-01-26 BAO har gjort en sammanställning av skattepliktiga respektive skattefria förmåner för 2018. Sammanställningen är så gott som heltäckande och har sin grund i skatteverkets allmänna råd, meddelanden, föreskrifter och rättsfall.
 

Nyhetsbrev 5/2018
Olika men ändå lika nr 1/2018

Publicerat 2018-01-25 Årets första nummer av "Olika - men ändå lika" bifogas detta nyhetsbrev.
 

Nyhetsbrev 4 /2018
Förändringar på BAO:s kansli

Publicerat 2018-01-22 Jakob Broman slutar nu, efter fyra år, sin anställning som arbetsrättsjurist på BAO, och börjar i stället ett nytt arbete i Handelsbanken, Group HR, Compensation & Benefits. Vi önskar Jakob lycka till i det nya arbetet!
 

Nyhetsbrev 3/2018
Trakasserier på arbetsplatsen

Publicerat 2018-01-16 Vilka regler gäller? Hur hanterar arbetsgivaren bäst en anmälan om trakasserier?
 

Nyhetsbrev 2/2018
Kurs om kollektivavtal och arbetsrätt

Publicerat 2018-01-03 Den 13-15 februari 2018 anordnar BAO en kurs i kollektivavtal och arbetsrätt. Kursen äger rum i BAOs lokaler i Stockholm.
 

Nyhetsbrev 1/2018
Kurs: "Introduktion till Arbetsrätt och Arbetsledning"

Publicerat 2018-01-03 Denna kurs ger en introduktion till de grundläggande reglerna (lag och avtal) på bankområdet. Särskild fokus ges till arbetsgivarens arbetsledningsrätt och de arbetsrättsliga verktyg som står till buds. Kursen som genomförs under en dag äger rum i BAOs lokaler i Stockholm den 7 februari 2018.
 

Nyhetsbrev 38/2017
Nordisk bankstatistik 2016

Publicerat 2017-12-21 Nu finns Nordisk bankstatistik 2016 tillgänglig på vår hemsida och bifogad i detta nyhetsbrev.
 

Nyhetsbrev 37/2017
BAO:s kurser och konferenser 2018

Publicerat 2017-12-15 För Er planering översänder vi en förteckning över de kurser och konferenser vi för närvarande planerar att genomföra under 2018. Ytterligare kurser och konferenser kan tillkomma under året.
 

Nyhetsbrev 36/2017
Finansförbundets fackliga utbildning 2018

Publicerat 2017-12-06 Här lämnar vi nedan en redogörelse för Finansförbundets kommande utbildningsverksamhet med uppgift om deltagaren har rätt till ledighet med bibehållen lön eller inte.
 

Nyhetsbrev 35/2017
Den gemensamma lönestatistiken är nu publicerad

Publicerat 2017-12-06 Den med Finansförbundet gemensamma lönestatistiken för 2017 är nu publicerad.
 

Nyhetsbrev 34/2017
Pensionstillägg 2018

Publicerat 2017-12-04 BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet respektive Saco om att rekommendera pensionsinrättningarna på bankområdet att räkna upp pensionstillägget till BTP-planens pensionärer och fribreven med 2,12 % från och med 1 januari 2018.
 

Nyhetsbrev 33/2017
Ändrade belopp i kollektivavtalen från 1 januari 2018

Publicerat 2017-11-29 Från och med den 1 januari 2018 höjs vissa belopp i kollektivavtalen med Finansförbundet och Saco.
 

Nyhetsbrev 32/2017
Underlag för beräkning av individ- och kollektivgaranti 2017 i kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet

Publicerat 2017-11-29 2017 års statistikinsamling är nu klar och aktuella värden för att stämma av kollektivavtalets individ- och kollektivgarantier har fastställts.
 

Nyhetsbrev 31/2017
Lönenivåutvecklingen för bankområdet 2016-2017

Publicerat 2017-11-29 Lönenivåutvecklingen för perioden 2016-10-01 — 2017-10-01 är nu beräknad dels utifrån identiska individer och dels enligt en standardiserad beräkningsmetod, SÅY.
 

Nyhetsbrev 30/2017
Välkommen till BAOs frukostmöten

Publicerat 2017-10-12 BAO bjuder åter igen in alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.
 

Nyhetsbrev 29/2017
Basbelopp, bankdagar och arbetstimmar 2018

Publicerat 2017-10-12 I detta nyhetsbrev har vi sammanställt de basbelopp, bankdagar och arbetstimmar som gäller under 2018.
 

Nyhetsbrev 28/2017
Att anställa utländska medborgare

Publicerat 2017-10-12 Frågor om att anställa utländska medborgare har aktualiserats på senare tid. Vid anställning av utländska medborgare gäller särskilda regler beroende på vilket land som individen är medborgare i.
 

Nyhetsbrev 27/2017
Vinnare av Anna-priset och Jämställdhets- & Mångfaldskommitténs Uppsatsstipendium

Publicerat 2017-10-04 På finansbranschens stora mångfaldsdag den 15 november så kommer Annas jämställdhets- och mångfaldspris och Jämställdhets- & Mångfaldskommitténs uppsatsstipendium att delas ut.
 

Nyhetsbrev 26/2017
Kurs om lönesamtalet

Publicerat 2017-09-14 Den 16 november 2017 anordnar BAO en kurs om hur man genomför ett lönesamtal.
 

Nyhetsbrev 25/2017
Kurs i befattningsvärdering, BESTA

Publicerat 2017-09-11 BAO och Finansförbundet genomför en gemensam utbildning av befattningsvärderingssystemet BESTA för statistikredovisning.
 

Nyhetsbrev 24/2017
Förberedande information om beräkning av individ- och kollektivgaranti 2017 i kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet

Publicerat 2017-09-04 I detta nyhetsbrev finns förberedande information om avstämning av den individ- och kollektivgaranti som ska ske den 30 september 2017 i kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet.
 

Nyhetsbrev 23/2017
Nytt Städavtal

Publicerat 2017-08-30 BAO har med Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) träffat överenskommelse om nytt kollektivavtal för egen anställd städpersonal gällande perioden 1 juni 2017 – 31 maj 2020 (36 månader).
 

Nyhetsbrev 22/2017
Kurs om Pension och Försäkring

Publicerat 2017-08-25 Det finns ett fåtal platser kvar till årets grundkurs om pensions- och försäkringsfrågor som genomförs den 11-13 oktober på Bomans Hotel i Trosa. Kursen vänder sig i första hand till pensions- och personalansvariga samt pensionshandläggare i banken/företaget.
 

Nyhetsbrev 21/2017
Digitaliseringens transformerande kraft för en hälsosam digital arbetsmiljö

Publicerat 2017-08-18 Digitalisering är en av vår tids största samhällsomvälvande förändringar. Den påverkar hur vi gör saker och ting i grunden och ger oss också möjlighet att göra helt nya saker, till följd av teknikens fantastiska utveckling.
 

Nyhetsbrev 20/2017
Nytt lunchrumsavtal

Publicerat 2017-08-07 BAO har med Hotell och Restaurangfacket (HRF) träffat överenskommelse om nytt kollektivavtal för lunchrumspersonal gällande perioden 1 juni 2017 — 31 maj 2020 (36 månader).
 

Nyhetsbrev 19/2017
Kurs om kollektivavtal och arbetsrätt

Publicerat 2017-07-20 Den 26-28 september 2017 anordnar BAO en kurs i kollektivavtal och arbetsrätt. Kursen äger rum i BAOs lokaler i Stockholm.
 

Nyhetsbrev 18/2017
Kurs "Kollektivavtalsregler – en introduktion"

Publicerat 2017-07-20 Den 20 september 2017 anordnar BAO en kurs riktad till linjechefer med syfte att ge en översiktlig introduktion till kollektivavtalsreglerna på bankområdet. Kursen som genomförs under en dag äger rum i BAOs lokaler i Stockholm.
 

Nyhetsbrev 16/2017
Marknadslöner i Sverige 2016

Publicerat 2017-06-19 BAO har tagit fram en tabellrapport som syftar till att vara en utblick i riket över löneläget för ett flertal av de yrken som förekommer inom BAO-sektorn.
 

Nyhetsbrev 17/2017
En jämförelse med Europa

Publicerat 2017-06-13 Varje år gör ABI (Associazione Bancaria Italiana) i Italien en studie som heter "The Labour Market in the Financial Industry".
 

Nyhetsbrev 15/2017
Kurs om lönesamtalet

Publicerat 2017-06-12 Den 7 september 2017 anordnar BAO en kurs om hur man genomför ett lönesamtal.
 

Nyhetsbrev 14/2017
Information om avtalsläget med Hotell och Restaurangfacket samt Fastighetsanställdas Förbund

Publicerat 2017-06-09 Observera att denna information endast berör delägare med anställda som omfattas av kollektivavtalet med Hotell och Restaurangfacket för lunchrumspersonal och/eller kollektivavtalet med Fastighetsanställdas Förbund för städpersonal.
 

Nyhetsbrev 13/2017
Välkommen till Finansbranschens stora mångfaldsdag

Publicerat 2017-06-07 En inkluderande kultur och ett normkritiskt förhållningssätt är en viktig arbetsmiljöfråga. Mångfaldsdagen ger dig inspiration, kompetens och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra i branschen.
 

Nyhetsbrev 12/2017
BAOs styrelse, mm

Publicerat 2017-06-02 BAOs årsmöte hölls den 1 juni.
 

Nyhetsbrev 11/2017
Organisationer i förändring

Publicerat 2017-04-25 En del yrkesgrupper (enligt BESTA125) inom BAOs branschområde har förändrats relativt mycket under de senaste fem åren.
 

Nyhetsbrev 10/2017
Kurs i befattningsvärdering, BESTA

Publicerat 2017-04-05 BAO och Finansförbundet genomför en gemensam utbildning av befattningsvärderingssystemet BESTA för statistikredovisning.
 

Nyhetsbrev 9/2017
BAO i siffror 2016

Publicerat 2017-03-29 BAO i siffror 2016 är den tredje årliga rapporten och har som syfte att ge en översiktlig statistisk beskrivande bild av bankbranschen i Sverige.
 

Nyhetsbrev 8/2017
Välkommen att nominera årets kandidater till Annas jämställdhets- och mångfaldspris

Publicerat 2017-03-16 Annas jämställdhets- och mångfaldspris delas ut av BAOs och Finansförbundets gemensamma Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitté till minne av Anna C Persson Collert.
 

Nyhetsbrev 7/2017
Jämställdhetsstatistik 2016

Publicerat 2017-03-13 Här presenteras jämställdhetsstatistiken för 2016 för bank- och finansbranschen.
 

Nyhetsbrev 6/2017
Fler bankanställda i Stockholm

Publicerat 2017-02-16 Sedan år 1993 har antalet bankanställda i Sverige minskat med ca 1 500 personer. Dock har antalet bankanställda i Stockholm under samma period ökat med drygt 7 300 personer.
 

Nyhetsbrev 5/2017
Löneökningar i branschen från flera perspektiv

Publicerat 2017-01-27 De löneökningstal som varje år beräknas för branschen som avser identiska individer är ett löneökningstal som används inom många branscher och visar på vilken genomsnittlig löneökning de individer har haft som är anställda i branschen både nuvarande år och föregående år.
 

Nyhetsbrev 4/2017
Dataskyddsförordningen

Publicerat 2017-01-27 Den 25 maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning att ersätta den svenska personuppgiftslagen (PUL).
 

Nyhetsbrev 3/2017
Skattepliktiga och skattefria förmåner 2017

Publicerat 2017-01-18 BAO har gjort en sammanställning av skattepliktiga respektive skattefria förmåner för 2017. Sammanställningen är så gott som heltäckande och har sin grund i skatteverkets allmänna råd, meddelanden, föreskrifter och rättsfall.
 

Nyhetsbrev 2/2017
Kurs om svåra samtal

Publicerat 2017-01-18 Den 22 mars 2017 anordnar BAO en kurs om det svåra samtalet. Kursen som pågår under en dag, äger rum i BAOs lokaler i Stockholm. Kursen är avsedd för chefer och andra som kommer i kontakt med berörda frågeställningar.
 

Nyhetsbrev 1/2017
Ingen avdragsrätt för årsavgiften 2016 till BAO

Publicerat 2017-01-09 Avgifter till arbetsgivarorganisationer är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen till den del de avser medel för konfliktändamål.
 

Nyhetsbrev 51/1995
Frånvaro pga snöoväder

Publicerat 1995-11-21 Den senaste tidens snöoväder, framför allt i södra Sverige, har medfört att tjänstemän i vissa fall inte har kunnat komma till arbetet eller kommit till kontoret kraftigt försenade.