BAO
×

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

- Ansök om tillträde
- Återställ lösenord.

×

Sök

 
 

Nyhetsbrev

Här hittar du de senast publicerade nyhetsbreven.


Nyhetsbrev 2/2020
Ingen avdragsrätt för årsavgiften 2019 till BAO

Publicerat 2020-01-28 Avgifter till arbetsgivarorganisationer är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen till den del de avser medel för konfliktändamål.
 

Nyhetsbrev 1/2020
Kurs: "Kollektivavtal & arbetsrätt" (fåtal platser kvar)

Publicerat 2020-01-22 Kursen, som äger rum i BAO:s lokaler i Stockholm den 17-19 mars, är i första hand avsedd för personalchefer och personalhandläggare och syftar till att genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten ge en möjlighet till fördjupade kunskaper om innehållet i tillämpliga kollektivavtal och lagar.
 

Nyhetsbrev 31/2019
Ändringar i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) samt i Socialförsäkringsbalken (2010:110) från den 1 januari 2020 

Publicerat 2019-12-17 BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet och Saco om anpassning av kollektivavtalen till de nya reglerna i LAS från den 1 januari 2020.
 

Nyhetsbrev 30/2019
BAO bjuder in till ett frukostseminarium rörande Dataskyddsförordningen

Publicerat 2019-12-11 Under morgonen guidar vi er genom de viktigaste bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. Syftet med seminariet är att ni ska erhålla den baskunskap som krävs för att kunna arbeta praktiskt med dataskyddsfrågor ur ett arbetsgivarperspektiv.
 

Nyhetsbrev 29/2019
Kurs om lönesamtalet

Publicerat 2019-12-11 Den 11 februari 2020 anordnar BAO en kurs om hur man genomför ett lönesamtal.
 

Nyhetsbrev 28/2019
Kurs "Kollektivavtalsregler – en introduktion"

Publicerat 2019-12-11 Den 6 februari 2020 anordnar BAO en kurs riktad till linjechefer med syfte att ge en översiktlig introduktion till arbetsrätten och kollektivavtalsreglerna på bankområdet.
 

Nyhetsbrev 27/2019
Ändrade belopp i kollektivavtalen från 1 januari 2020

Publicerat 2019-12-06 Från och med den 1 januari 2020 höjs vissa belopp i kollektivavtalen med Finansförbundet och Saco.
 

Nyhetsbrev 26/2019
Lönenivåutvecklingen för bankområdet 2018-2019

Publicerat 2019-12-04 Lönenivåutvecklingen för perioden 2018-10-01 — 2019-10-01 är nu beräknad dels utifrån identiska individer och dels enligt en standardiserad beräkningsmetod, SÅY samt identiska individer med samma arbetsgivare och samma BESTA-kod.
 

Nyhetsbrev 25/2019
Finansförbundets fackliga utbildning 2020

Publicerat 2019-12-02 Här lämnar vi nedan en redogörelse för Finansförbundets kommande utbildningsverksamhet med uppgift om deltagaren har rätt till ledighet med bibehållen lön eller inte.
 

Nyetsbrev 24/2019
Pensionstillägg 2020

Publicerat 2019-11-22 BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet respektive Saco om att rekommendera pensionsinrättningarna på bankområdet att räkna upp pensionstillägget till BTP-planens pensionärer och fribreven med 1,45 % från och med 1 januari 2020.
 

Nyhetsbrev 23/2019
BAO:s kurser och konferenser 2020

Publicerat 2019-11-21 För er planering översänder vi en förteckning över de kurser och konferenser vi för närvarande planerar att genomföra under 2020. Ytterligare kurser och konferenser kan tillkomma under året.
 

Nyhetsbrev 22/2019
Verktyg för framtagning av BESTA-koder

Publicerat 2019-10-17 BAO och Finansförbundet har gemensamt för bankområdet utvecklat tillämpning av befattningsgruppering för statistik (BESTA) - ett system som byggs upp av arbetsuppgifternas inriktning och svårighetsgrad.
 

Nyhetsbrev 21/2019
Arbetslösheten fortsatt stabil inom bank- och finansområdet

Publicerat 2019-10-16 Att mäta arbetslöshet inom bankbranschen är ett relativt trubbigt förfarande då branschen i många avseenden är heterogen och många personer rör sig mellan branscher.
 

Nyhetsbrev 20/2019
Ändringar i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) från den 1 januari 2020

Publicerat 2019-10-14 Från den 1 januari 2020 höjs åldern för hur länge medarbetare äger rätt att stanna kvar i anställning från 67 till 68 år. Samtidigt försvinner möjligheten att bringa anställningen att upphöra med ett besked till medarbetaren vid uppnådda 67 år ("Fönstret"), och ersätts med ett förenklat uppsägningsförfarande. Särskilda regler införs för medarbetare som uppnått 68 år avseende företrädesrätt, uppsägningstid etc. Särskilda övergångsregler är tillämpliga på medarbetare som fyller 67 år senast den 31 januari 2020.
 

Nyhetsbrev 19/2019
Årets vinnare av Anna-Priset utsedd

Publicerat 2019-10-14 Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén har beslutat att 2019 års pris till Anna Persson-Collerts minne ska tilldelas Maria Skoglund, regionchef för Business Banking Norr/Mellan i Nordea.
 

Nyhetsbrev 18/2019
Välkommen till BAO:s frukostmöten

Publicerat 2019-10-03 BAO bjuder in alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.
 

Nyhetsbrev 17/2019
Basbelopp, bankdagar och arbetstimmar 2020

Publicerat 2019-10-02 I detta nyhetsbrev har vi sammanställt de basbelopp, bankdagar och arbetstimmar som gäller under 2020.
 

Nyhetsbrev 16/2019
Finansbranschens stora mångfaldsdag 2019

Publicerat 2019-09-18 Mångfaldsdagen ger dig inspiration, kompetensutveckling och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra i branschen.
 

Nyhetsbrev 15/2019
Kurs om lönesamtalet

Publicerat 2019-08-26 Den 22 oktober 2019 anordnar BAO en kurs om hur man genomför ett lönesamtal.
 

Nyhetsbrev 14/2019
Kurs om Pension och Försäkring

Publicerat 2019-08-12 Det finns ett fåtal platser kvar till årets grundkurs om pensions- och försäkringsfrågor som genomförs den 9-11 oktober på Bomans Hotel i Trosa. Kursen vänder sig i första hand till pensions- och personalansvariga samt pensionshandläggare i banken/företaget.
 

Nyhetsbrev 13/2019
Kurs om svåra samtal

Publicerat 2019-06-13 Den 19 september 2019 anordnar BAO en kurs om det svåra samtalet. Kursen som pågår under en dag, äger rum i BAO:s lokaler i Stockholm. Kursen är avsedd för chefer och andra som kommer i kontakt med berörda frågeställningar.
 

Nyhetsbrev 12/2019
Välkommen till Finansbranschens stora mångfaldsdag den 19 november

Publicerat 2019-06-10 Boka datumet i din kalender redan nu. Mer information om programmet kommer!
 

Nyhetsbrev 11/2019
Kurs "Kollektivavtalsregler – en introduktion"

Publicerat 2019-06-07 Den 12 september 2019 anordnar BAO en kurs riktad till linjechefer med syfte att ge en översiktlig introduktion till arbetsrätten och kollektivavtalsreglerna på bankområdet.
 

Nyhetsbrev 10/2019
Konflikthantering i arbetslivet

Publicerat 2019-05-15 Hur hanterar du konflikter bäst och hur kan konflikter leda till utveckling av individer och verksamhet?
 

Nyhetsbrev 9/2019
Välkommen att nominera årets kandidater till Annas jämställdhets- och mångfaldspris

Publicerat 2019-04-24 Annas jämställdhets- och mångfaldspris delas ut av BAO:s och Finansförbundets gemensamma Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommitté till minne av Anna C Persson Collert.
 

Nyhetsbrev 8/2019
Frukostseminarium: Aktiva åtgärder i arbetslivet

Publicerat 2019-04-08 BAO:s och Finansförbundets Jämställdhets- och mångfaldskommitté inbjuder till frukostseminarium om aktiva åtgärder i arbetslivet.
 

Nyhetsbrev 7/2019
Avdragsrätt för avgiften 2018 till BAO

Publicerat 2019-03-29 Avgifter till arbetsgivarorganisationer är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen till den del de avser medel för konfliktändamål.
 

Nyhetsbrev 6/2019
Kurs i befattningsvärdering, BESTA

Publicerat 2019-03-19 BAO och Finansförbundet genomför en gemensam utbildning av befattningsvärderingssystemet BESTA för statistikredovisning.
 

Nyhetsbrev 5/2019
Olika men ändå lika nr 1/2019

Publicerat 2019-03-19 Årets första nummer av ”Olika med ändå lika” bifogas detta nyhetsbrev.
 

Nyhetsbrev 4/2019
Jämställdhetsstatistik 2018

Publicerat 2019-03-12 Här presenteras jämställdhetsstatistiken för 2018 för bank- och finansbranschen.
 

Nyhetsbrev 3/2019
Skattepliktiga och skattefria förmåner 2019

Publicerat 2019-03-01 BAO har gjort en sammanställning av skattepliktiga respektive skattefria förmåner för 2019. Sammanställningen är så gott som heltäckande och har sin grund i skatteverkets allmänna råd, meddelanden, föreskrifter och rättsfall.
 

Nyhetsbrev 2/2019
Kurs om lönesamtalet

Publicerat 2019-02-07 Den 4 april 2019 anordnar BAO en kurs om hur man genomför ett lönesamtal.
 

Nyhetsbrev 1/2019
Sammanställning av förändringar i kollektivavtalen från 1 januari 2019

Publicerat 2019-01-01 Från och med den 1 januari 2019 höjs vissa belopp samt införs regler om karensavdrag i kollektivavtalen med Finansförbundet, Saco, Hotell och Restaurang Facket och Fastighetsanställdas Förbund. I detta nyhetsbrev redovisas de belopp som i nuläget kunnat fastställas.
 

Nyhetsbrev 17/1996
Europeiska företagsråd

Publicerat 1996-04-18 Regeringen har nyligen presenterat en proposition (prop 1995/96:163) angående europeiska företagsråd. Propositionen bygger på ett EG-direktiv (94/45/EG) som behandlar an-ställdas rätt till samråd och information. Innebörden är att vissa gränsöverskridande företag som har verksamhet i flera medlemsländer skall upprätta antingen ett europeiskt företagsråd eller ett annat förfarande för samråd och information.
 

Nyhetsbrev 51/1995
Frånvaro pga snöoväder

Publicerat 1995-11-21 Den senaste tidens snöoväder, framför allt i södra Sverige, har medfört att tjänstemän i vissa fall inte har kunnat komma till arbetet eller kommit till kontoret kraftigt försenade.